ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РІДКОЇ ФОРМИ КАТIОННИХ БАРВНИКIВ І ЛАКІВ

Надія Cоколенко
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Марія Островка
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Віктор Островка
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Олексій Мороз
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Євген Попов
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Дата публікації червень 2, 2020
Ключові слова
 • катіонні і аніонні барвники та їх суміші, рідкі випускні форми, склад, стабілізація, фарбування волокон і друкування тканин.
Як цитувати
CоколенкоН., Островка, М., Островка, В., Мороз, О., & Попов, Є. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РІДКОЇ ФОРМИ КАТIОННИХ БАРВНИКIВ І ЛАКІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.02

Удосконалений склад випускних форм катіонних барвників та їх суміші в рідкому виді при змішуванні для розширення кольорів таких класів як азінові, оксазінові, акридинові, тріазолові, тріазінові, бентіазолові і поліметинові зі зниженим піноутворенням і підвищеною стійкістю до зберігання розбавлених розчинів. Вдосконалений склад дозволяє розширити колористичну гаму сумішевих барвників для фарбування і друкування тканин з поліакрилонітрильного волокна з високими показниками якості. Розглянуті варіанти утилізації компонентів коксового газу і смоли, виділених з відходів коксування кам'яного вугілля, шляхом синтезу на його основі напівпродуктів для синтезу триарилметанових барвників. Визначені основні напрями вдосконалення технології їх виробництва для різних областей застосування. Показано протікання реакцій перетворень аніліну, фенолу, толуолу, та їх похідних, нафталіну із коксохімічної смоли з подальшим отриманням цільових барвників від жовтого до синього і фіолетового кольорів. Приведені фізико-хімічні і технологічні особливості утворених вольфрамомолібденових лаків на основі катіонних основних барвників.

 
Переглядів: 29

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Патент Німеччини 1266719, кл. С09В 67/00, 1976.
 2. Патент Швейцарії 513957, кл. С09В 67/00, 1971.
 3. Патент Швейцарії 469798, кл. С09В 67/00, D21h 3/80, 1969.
 4. Островка М.В. та ін. Синтез з компонентів коксування кам’яного вугілля катіонних барвників для фарбування поліакрилонітрильного волокна і тканини. В збірнику МНК «Наукове забезпечення технологічного процесу ХХІ сторіччя» 1 травня 2020 р. (м. Чернівці). – Т. 2. – С. 87-100.
 5. СOLORINDEX 80. Band 1. (1980). Farbstoffe fьr Leder und Rauchwaren, Farbstoffe fьr andere Industriezweige sowie organische Pigmente. Наllе:
 6. Силлингер П и др. Руководство для красильщиков и набойщиков. – Прага-Пардубице (ЧССР). – 1987. – 625 с
 7. Голомб Л.М. Физико-химические основи технологии выпускных форм красителей. – Л.: Химия. – 1974. – 224 с.
 8. Бяльский А.Л., Карпов В.В. Новые красители для натуральных и искусственных волокон. – М.: Профиздат. – 1966. – 112 с.
 9. Sokolenko N., Ruban E., Ostrovka V., Moroz О., Popov E., Sedykh H. STUDY OF THE TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WATER-SOLUBLE SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES OBTAINED BASED ON PHENOL, FORMALDEHYDE AND SODIUM SULPHITE. Technological Audit and Production Reserves, 2020, vol. 1/3 (51), pp. 4-7. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.193074.
 10. Sokolenko N., Popov Ye. Studying the process of phenol sulfomethylation in the technology of water soluble surfactants // Technology audit and production reserves. – Kharkiv. – 2019. – No 1/3(45). – Р. 27-29.
 11. Венкатараман К. Химия синтетических красителей / K. Венкатараман / – Л.: Химия, 1977. – Т.5. – 432 с
 12. Мельников Б.Н. Современное состояние и перспективы развития технологии крашения текстильных материалов / Б.Н. Мельников, М.Н. Кириллова, А.П. Морыганов / – М.: Легкая и пищевая промышленность. – 1983. – 232 с.
 13. Андросов В.Ф., Голомб Л.М. Синтетические красители в текстильной промышленности. – М.: Легкая индустрия. – 1968. – 399 с.
 14. Березов Т. Т. Биологическая химия: учебник / Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина. – 1998. – 704 с.
 15. Селиванов Е.В. Красители в биологии и медицине. Справочник / Е.В.Селиванов/ – Барнаул: Азбука – 2003. – 40 с.
 16. Теренин А.Н. Фотохимия красителей и родственных органических соединений /А.Н.Теренин/ АН СССР – М.-Л. – 1947. – 355 с.
 17. Ковалева Е.Т. Справочник коксохимика. Улавливание и переработка каменноугольной смолы /под ред. Е.Т. Ковалева / Харьков. — ИД ИНЖЕК. —2009 — 450 с.
 18. Попов Є.В та ін. Синтез поліциклічних барвників із компонентів коксової смоли. Хімічна промисловість України. – 2016. – № 3-4. – С. 44-52.
 19. Фурман Н.Н. Спектрофотометрический метод оценки колористических свойств материалов в процессе их нанесения /Н.Н. Фурман/ – Лакокрасочные материалы и их применение. – 2013. – №12. – С. 16-18.