ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ФОНЕТИКА, ЛІТЕРАТУРА ТА ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Ганна Жила
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Про автора
Дата публікації червень 5, 2020
Ключові слова
  • фонетика; література; вимова; просодія; інтонація; французька мова
Як цитувати
Жила, Г. (2020). ФОНЕТИКА, ЛІТЕРАТУРА ТА ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3238

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.10.05

Оволодіння гарною вимовою вимагає як специфічного навчання, так і систематичного навчання, що допоможе учню сприймати та відтворювати звукові одиниці мови у заданих контекстах. Оскільки проблема вимови зараз знаходиться в центрі мовних та дидактичних дискусій, ця стаття має на меті пояснити місце літературного тексту у навчанні/вивченні фонетики французької мови.

Переглядів: 32

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Conseil de l’Europe / Division des Politiques Linguistiques (Strasbourg) (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre. Enseigner. Evaluer (CECRL), trad. par Lieutaud S., Paris : Didier.
  2. Genette G.(1966). Figures I. Paris : Editions du Seuil, col. « Tel Quel ».
  3. Yoo H., Delais-Roussarie E., Lolive D. & Barbot N. (2015). Le Rythme en Lecture Oralisée (parole synthétique et parole naturelle), Revue française de linguistique appliquée, vol. XX, n°2.
  4. Feldenkrais M. (1977). Awareness through movement: easy-to-do health. Exercises to improve your posture, vision, imagination, and personal awareness. New York: Harper Row.