ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

ФОРМУВАННЯ НАРАТИВІВ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ ТА ШИЗОЇДНОМУ РОЗЛАДІ ОСОБИСТОСТІ

Анастасія Черняк
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Наталія Завязкіна
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації червень 5, 2020
Ключові слова
 • клінічна психологія; наратив; нейрокогнітивні процеси; шизофренія; шизоїдний розлад особистості; діагностика.
Як цитувати
Черняк, А., & Завязкіна, Н. (2020). ФОРМУВАННЯ НАРАТИВІВ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ ТА ШИЗОЇДНОМУ РОЗЛАДІ ОСОБИСТОСТІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.03

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.03

У дослідженні на підставі якісних та кількісних підходів здобуті емпіричні дані, завдяки комплексному аналізу здійснено теоретичне узагальнення та обгрунтовано нове вирішення актуальної наукової проблеми сучасної клінічної психології та діагностики – визначення взаємозв’язку між нейрокогнітивними функціями, особистими наративами та соціальним функціонуванням у вибірці клінічно стійких амбулаторних пацієнтів з шизофренією та групи з шизоїдним розладом особистості.

 
Переглядів: 58

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Дроздова К.А., Рупчев Г.Е., Семенова Н.Д. Нарушение вербальной беглости у больных шизофренического спектра // Социальная и клиническая психиатрия. 2015. No4. С. 9-19.
 2. Завязкина Н.В. Речь как одна из составляющих экспертно-психологической личности // Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку: тези доповідей. – К.: Міністерство юстиції України, 2010.- С. 389.
 3. Кудрявцев И. А., Сафуанов Ф. С., Васильева Ю. А. Особенности регуляции деятельности психопатических личностей смысловыми (мотивационными) установками // Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1985. – Вып. 12. – Т. 85. – С. 1837 – 1842.
 4. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств / под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина, Россия, СПб: Адис, 1994. – 304 с.
 5. Addington, J., Penn, D., Woods, S. W., Addington, D., & Perkins, D. O. (2008). Social functioning in individuals at clinical high risk for psychosis. Schizophrenia research, 99(1-3), 119.
 6. Blanchard, J. J., Mueser, K. T., & Bellack, A. S. (1998). Anhedonia, positive and negative affect, and social functioning in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 24(3), 413-424.
 7. Brown, R. G., & Pluck, G. (2000). Negative symptoms: thе pathology of motivation and goal-directed behaviour. Trends in Neurosciences, 23(9), 412-417.
 8. Damasio, A. & Meyer, K. (2009). Consciousness: An overview of the phenomenon and its possible neural basis. In Laureys, S. & Tononi, G. (Eds.), The neurology of consciousness: Cognitive neuroscience and neuropathology (pp. 3-14), Oxford, UK: Elsevier.
 9. Gallagher, S. (2000a). Self-reference and schizophrenia: A cognitive model of immunity to error through misidentification, in Exploring the Self: Philosophical and Psychopathological Perspectives on Self-Experience, ed. Dan Zahavi (pp. 203-209). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
 10. Green, M., Nuechterlein, K., Kerns, R., Baade, L., Fenton, W., Gold, J., ... & Marder, S. (2008). Functional co-primary measures for clinical trials in schizophrenia: results from the MATRICS Psychometric and Standardization Study. American Journal of Psychiatry, 165(2), 221-228.
 11. Hartmann, E., Milofsky, E. Valliant, G., Oldfield, M., Falke, R., & Ducey, C. (1984). Vulnerability to schizophrenia: Prediction of adult schizophrenia using childhood information. Archives of General Psychiatry, 41(11), 1050-1056.
 12. Keshevan, M.S., Nasrallah, H.A., & Tandon, R. (2011). Moving ahead with the schizophrenia concept: From elephant to the mouse. Schizophrenia Research, 127(1-3), 3-13.
 13. Lysaker, P.H., Wickett, A.M., Campbell, K., & Buck, K.D. (2003). Movement towards coherence in the psychotherapy of schizophrenia: A method for assessing narrative transformation. Journal of Nervous and Mental Disease, 191(8), 538-541.
 14. Lysaker, P.H., Wickett, A., & Davis, L.W. (2005). Narrative qualities in schizophrenia: Associations with impairments in neurocognition and negative symptoms. Journal of Nervous and Mental Disease, 193(4), 244-249.
 15. MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., Hoffman, J. M., West, S. G., & Sheets, V. (2002). A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects. Psychological Methods, 7, 83-104.
 16. Nelson, B., Fornito, A., Harrison, B. J., Yucel, M., Sass, L. A., Yung, A. R., Thompson, A., Wood, S. J., Pantelis, C., & McGorry, P. D. (2009). A disturbed sense of self in the psychosis prodrome: Linking phenomenology and neurobiology. Neuroscience and Behavioral Reviews, 33, 807-817.
 17. Roe, D. & Davidson, L. (2005). Self and narrative in schizophrenia Time to author a new story. Medical Humanities, 31, 89-94.
 18. Sass, L. A., & Parnas, J. (2003). Schizophrenia, consciousness, and the self. Bulletin, 29(3), 427-444.