ΛΌГOΣ.ONLINE (2019)
Філологічні науки

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАТЕКСТІВ МЕРЕЖІ РАЙОН.IN.UA

Марина Захарчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Віталій Максимчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації грудень 9, 2019
Ключові слова
  • лексико-стилістичні особливості; засоби масової інформації; гіперлокальне медіа; медіатекст; жанрова специфіка
Як цитувати
Захарчук, М., & Максимчук, В. (2019). ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАТЕКСТІВ МЕРЕЖІ РАЙОН.IN.UA. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/332

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.04.14

У статті проаналізовано стилістичне функціювання лексики медіатекстів мережі гіперлокальних медіа Район.in.ua. Виявлено лексичні засоби маніпулятивного впливу на свідомість реципієнта. Розглянуто жанрову специфіку журналістських матеріалів, виокремлено найбільш поширені. Здійснено спробу класифікувати тексти гіперлокального медіа

Переглядів: 101

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Redcliffe, D. (2012). Here and now: UK Hyperlocal Media today. London: Nesta.
  2. Kurpius, D. (1999). What is community journalism? The Radio And Television News Directors Foundation. Retrieved from https://www.rtdna.org/uploads/files/cjgs.pdf.
  3. Нестеряк, Ю. М. (2014). Гіперлокальні медіа: перспективи для України. Наукові записки Інституту журналістики, (56), 130–134.
  4. Район.in.ua: хто все це пише? (2019). Вилучено з https://rayon.in.ua/news/154227-raion-in-ua-hto-vse-tse-pishe.
  5. Нетреба, М. М. (2015). Стилістичні особливості публіцистичних текстів. Інформаційне суспільство, (22), 6–10.
  6. Капелюшний, А. О. (2007). Практична стилістика української мови. Львів: ПАЮ.
  7. Ставицька, Л. О. (2008). Сучасний стан лінгвогендерологічних досліджень в Україні. Мовознавство, (2/3), 236–246.