ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА ПРОЦЕСИ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Марія Амельницька
Донецький національний технічний університет
Про автора
Елла Придатько
Донецький національний технічний університет
Про автора
Дата публікації червень 13, 2020
Ключові слова
  • Міжнародний Валютний Фонд; кредитування; фінансово-кредитна політика, світова економіка; фінансово-кредитні механізми
Як цитувати
Амельницька, М., & Придатько , Е. (2020). ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА ПРОЦЕСИ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3510

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.10.11

У статті надано аналіз діяльності Міжнародного Валютного Фонду з позиції світової глобалізації, визначено можливі напрями впливу функціонування МВФ на регулювання процесів глобалізації. Охарактеризовано вплив фінансово-кредитної діяльності МВФ на міжнародну економіку та сучасної політики МВФ щодо кредитування.  Здійснено аналіз використання фінансової допомоги МВФ країнами в їх економічній діяльності.

 
Переглядів: 85

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Офіційний веб-сайт Міжнародного валютного фонду. Вилучено з: http://www.imf.org.
  2. Герчикова, І. М. (2011) Міжнародні економічні організації: регулювання світогосподарських зв'язків та підприємницької діяльності: навч. посібник. К.: АТ «'Консалтбанкір».
  3. Эбке, В. Ф. (2007). Международное валютное право. М.: Междунар. отношения.
  4. Годовой отчет МВФ 2017 Содействие всеобъемлющему росту IMF. Вилучено з: http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2017/ eng/pdfs/AR17-RUS.pdf.
  5. Світовий економічний прогноз World Economic Outlook. Вилучено з: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspxid=29.
  6. International Monetary Fund: From Wikipedia, the free encyclopedia. Вилучено з: https://en.wikipedia.org/wiki.
  7. Review of Facilitiesfor Low-Income Countries (2012) // International Monetary Fund.
  8. Stiglitz, J.E., Norton, W.W. (2012). Globalization and Its Discontents. New-York.