ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ ДЕПРЕСІЇ В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ДОПИСАХ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK

Світлана Ворончук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
О. Зубань
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
В. Робейко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації червень 14, 2020
Ключові слова
 • депресія; маркери депресії; прикладна лінгвістика; психолінгвістика; лінгвістика; матриця маркерів депресії; корпус депресивних текстів; українці; дописи соціальних мереж.
Як цитувати
Ворончук, С., Зубань, О., & Робейко, В. (2020). ЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ ДЕПРЕСІЇ В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ДОПИСАХ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ FACEBOOK. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.06

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.06

Депресія ‒ це складне психічне захворювання, яка видозмінює ментальний та фізичний стан особи, і, таким чином, є предметом вивчення багатьох наук, що досліджують антропологічні феномени, включно з лінгвістикою. У нашій науковій роботі, ми досліджуємо депресію через екстралінгвістичні та власне лінгвістичні фактори. Ми мали на меті довести гіпотези про те: а) депресивна людина має особливе мовне вираження, аніж здорова людина ‒ наприклад, через певні маркери; б) маркери депресії можуть видозмінюватися залежно від мовної культури депресивної особистості. Ми будували нашу роботу на дослідженнях і теоріях таких вчених як О.Карпіна, С.Куранова, Д.Барекат, Н.Фарук, Р.Ґоеб, Д.Еванс, Д.Коперсміт, М.Дредзе, А.Джезард, та ін.

 
Переглядів: 185

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Істоміна, Т. (2018). Депресія отримує мало уваги та співчуття в Україні. Вилучено з https://kurs.if.ua/articles/depresiya_otrymuie_malo_uvagy_ta_spivchuttya_v_ukraini_62457.html
 2. УНІАН. (2017). В Україні на депресію страждає понад 6% населення - ВООЗ. Вилучено з https://www.unian.ua/health/worldnews/1793842-v-ukrajini-na-depresiyu-strajdae-ponad-6-naselennya-vooz.html
 3. WHO. (2020). Depression. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
 4. Jezard, A. (2018). Depression is the no. 1 cause of ill health and disability worldwide. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2018/05/depression-prevents-many-of-us-from-leading-healthy-and-productive-lives-being-the-no-1-cause-of-ill-health-and-disability-worldwide/
 5. Frej, W. (2016). Not Treating Depression And Anxiety Costs The World $1 Trillion A Year. Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/depression-and-anxiety-cost-the-world-1-trillion-every-year-who-says_n_570e50a8e4b03d8b7b9eee81
 6. Wisniewski, K. (2007). Neurolinguistics. Retrieved from http://www.anglozof.com/linguistics/neurolinguistics.htm
 7. Where in the Brain Is Depression? [Електронний ресурс] / M. Pandya, M. Altinay, D. A. Malone Jr., A. Anand // інтернет-видання Національної Бібліотеки Медицини та Інституту Охорони Здоров’я США. ‒ 2012 ‒ Режим доступу до бібліотеки : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619732/
 8. Joseph, R. (2018). Neuroanatomy of Mania and Depression. Retrieved from http://brainmind.com/Depression.html
 9. Brauser, D. (2013). Language Patterns May Help Diagnose Depression. Retrieved fromhttps://www.medscape.com/viewarticle/812151
 10. Карпіна, О. (2015). Психологічний аспект вивчення комунікативної поведінки депресивної особистості. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2015_4_25
 11. Al-Mosaiwi, M. (2018). People with depression use language differently – here’s how to spot it. Retrieved form http://theconversation.com/people-with-depression-use-language-differently-heres-how-to-spot-it-90877
 12. Petsko, E. (2018). The Surprising Link Between Language and Depression. Retrieved from https://www.mentalfloss.com/article/540559/surprising-link-between-language-and-depression
 13. Куранова, С. (2012). Основи психолінгвістики. Вилучено з https://library.udpu.edu.ua/library_files/441193.pdf
 14. Reali, F., Rodrнguez D., & Soriano, T. (2016). How we think about depression: The role of linguistic framing. Retrieved from https://www.elsevier.es/es-revista-revista-latinoamericana-psicologia-205-articulo-how-we-think-about-depression-S0120053415000369
 15. Creativity. (2019). Стало відомо, скільки українців користуються соцмережею Facebook. Вилучено з https://creativity.ua/marketing-and-advertising/stalo-vidomo-skilki-ukrainciv-koristujutsja-socmerezheju-facebook/