ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

В. Васильків
Національного університету «Одеська юридична академія»
Про автора
Дата публікації червень 18, 2020
Ключові слова
  • забезпечення позову; захист честі та гідності фізичної особи; недостовірна інформація; оспорювана інформація; інформаційно-технологічні можливості.
Як цитувати
Васильків, В. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.08

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.08

У науковій статті досліджено сутність та юридичну природу інституту забезпечення позову. Проаналізовано законодавчі зміни, що відбулись в межах даного інституту та особливості його застосування у справах про захист честі та гідності фізичної особи, а також запропоновано створити спеціальні норми в частині особливостей застосування забезпечення позову у справах про захист честі та гідності фізичної особи.

 
Переглядів: 60

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи». (Постанова Пленуму Верховного Суду України) №9. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09
  2. Судове рішення. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/85133953
  3. «Цивільний кодекс України». Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15