ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВПЛИВ КІБЕР-БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ СУДЕН І СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ

Анатолій Слюсаренко
Дунайський інститут Національного університету «Одеської морської академії»
Про автора
Дата публікації червень 22, 2020
Ключові слова
  • кібер-безпека, кібер-фізичні системи, штучний інтелект підсистем, інтелектуалізація цифрових технологій, хакерські загрози, інформаційний захист, сучасне оновлення цифрових технологій, система ММС.
Як цитувати
Слюсаренко, А. (2020). ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВПЛИВ КІБЕР-БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ СУДЕН І СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.09

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.09

В статті розглянуто  систему технічного обслуговування обладнання MMC (Machinery Maintenance Connect), фактори які впливають на ключову компетентність, можливість регулярно проводити аудит суден і потрібного часу до проведення аудиту суден, аналіз ризиків компанії, пов'язаних з можливістю здійснення загрози кибер-безпеки щодо ресурсів інформаційної мережі IT, можливість впровадження і використання сучасних технологій у досягненні сучасної кібер-безпеки і безпечного ведення бізнесу компанії, постійний захист критично важливих інфраструктурі ІТ. Встановлення конкретної системи АI безпеки, взаємодії людина-машина (ергатична система) і машина-машина (Machine-to-Machine, M2M) та їх взаємозалежність від відповідних схем застосування, ретельна увага вивчення цих взаємодій. Досліджено вплив факторів на зміну і  відображення їх у різних видів ефективності роботи, менеджмент ризику DNV GL системи АІ.

 
Переглядів: 51

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. RESOLUTION MSC.428 (98) (adopted on 16 June 2017) MARITIME CYBER RISK MANAGEMENT IN SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS.
  2. ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for cyber security.
  3. Analysis of cyber security aspects in the maritime sector, ENISA. (10.2011).
  4. AIS Exposed: Understanding Vulnerabilities & Attacks 2.0 (4. video), Dr. M. Balduzzi, Black Hat Asia. (2014).
  5. Preparing for Cyber Battleships – Electronic Chart Display and Information System Security, Yevgen Dyryavyy, NCC Group. (03.03.2014).
  6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ ДСТУ ISO / IEC 27032: 2016 (ISO / IEC 27032: 2012, IDТ) Информационные технологии. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ указания по кибербезопасности. Издание официальное. Киев. ГП «УкрНДНЦ». (2018).