ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Ірина Костюшко
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Галина Гандзілевська
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації червень 26, 2020
Ключові слова
 • критичне мислення; школа; рефлексія; вчитель; професійна компетентність.
Як цитувати
Костюшко, І., & Гандзілевська, Г. (2020). КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3665

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.10.22

У статті розглянуто феномен критичного мислення, виокремлено його основні елементи; охарактеризовано ознаки, які притаманні людині з розвиненим критичним мисленням; визначено роль вчителя у процесі формування критичного мислення в учнів, акцентовано важливість вміння критично мислити як однієї зі значущих характеристик розвитку особистості.

 
Переглядів: 317

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Bailin S., Battersby M. (2010) Reason in the Balance: An Inquiry Approach to Critical Thinking. Whitby : McGraw-Hill Ryerson.
 2. Battersby M. (2016) Enhancing Rationality: Heuristics, Biases, and the Critical Thinking Project. Informal Logic Vol. 36.
 3. Ennis R. H. (2013) Critical Thinking Across the Curriculum. Virtues of Argumentation: Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA).Windsor, ON: OSSA.
 4. Facione, P.A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction (The Delphi Report).
 5. Fisher A., Scriven M. (1997) Critical thinking: Its definition and assessment. Point Reyes, CA : EdgePress.
 6. Harris, T., & Hodges, R. (Eds.). (1995). The Literacy Dictionary, 48. Newark, DE: International Reading Association.
 7. Johnson R. H., Hamby B. A. (2015) Meta-Level Approach to the Problem of Defining ‘Critical Thinking’. Argumentation. Vol. 29.
 8. Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational leadership, 42(8).
 9. Paul, R. W. (1992). Critical thinking: What, why, and how? New Directions for Community Colleges.
 10. Reed J. H., Kromrey J. D. (2001) Teaching Critical Thinking in a Community College History Course: Empirical Evidence From Infusing Paul’s model – Statistical Data)Included. College Student Journal
 11. Scriven, Michael (1997). «The methodology of evaluation». In Stake, R. E.Curriculum evaluation. Chicago: Rand McNally. American Educational Research Association (monograph series on evaluation, no).
 12. Siegel H. (1988) Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education. New York : Routledge.
 13. Walton D. (1989) Dialogue Theory for Critical Thinking. Argumentation. Vol. 3.
 14. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. (2005) Когнитивные науки. От познания к действию М. : КомКнига
 15. Бизяева А.А. (2004) Психология думающего учител: Педагогическая рефлексия. Псков: ПГПИ.
 16. Дьюи Дж. (1999) Психология и педагогика мышления. (Как мы мыслим). М.: Лабиринт.
 17. Козира В. М. (2017) Технологія розвитку критичного мислення у навчальному процесі. Тернопіль: Астон.
 18. Клустер Д. (2002) Что такое критическое мышление. Русский язык. № 29.
 19. Ліпман М.(2006) Критичне мислення: чим воно може бути?. Вісник програм шкільних обмінів. № 27.
 20. Пометун О. І. (2018) Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал. № 2.
 21. Тягло А. В., Воропай Т. С. (2001) Критическое мышление: проблема мирового образования ХХI века. Постметодика. № 3 (35).
 22. Халперн Д. (2000) Психология критического мышления. СПб.: Питер.
 23. Шквир О. В. (2019) Критичне мислення молодших школярів: сутність і особливості. Молодь і ринок. № 4.