ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ВІЗУАЛЬНИЙ ДІАЛЕКТ У РОМАНІ С. Е. ГІНТОН «АУТСАЙДЕРИ»

Олеся Кривень
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Про автора
Ірина Малишівська
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Про автора
Дата публікації серпень 7, 2020
Ключові слова
  • візуальний діалект; сленг; переклад; молодіжна лексика
Як цитувати
Кривень, О., & Малишівська , І. (2020). ВІЗУАЛЬНИЙ ДІАЛЕКТ У РОМАНІ С. Е. ГІНТОН «АУТСАЙДЕРИ». ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.01

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.12.01

Стаття присвячена аналізу використання візуального діалекту (eye dialect) у романі С. Е. Гінтон «Аутсайдери». Виокремлено основні ситуативні групи в яких візуальний діалект у творі вживається найчастіше. Окреслено теоретичне підґрунтя вивчення проблеми візуального діалекту та досліджено особливості його відтворення у перекладі роману «Аутсайдери».

 
Переглядів: 74

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Morini, M. (2006). Norms, Difference, and the Translator: or, How to Reproduce Double Diference. RiLUnE, (4), 123 – 140. Вилучено з http://www.rilune.org/images/mono4/11_Morini.pdf
  2. Струк, І. В. (2016) Відтворення мовних аномалій у художньому перекладі (на матеріалі мовлення персонажів романів Марка Твена та їх перекладів). Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу. Київ. Вилучено з https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/39980/1/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f_%d0%a1%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%20%d0%86.%d0%92.%20%202016.pdf
  3. Krapp, G. (1952). The English Language in America, (1), New York: F. Ungar Publishing Company.
  4. Brett, D. (2009). Eye dialect: Translating the Untranslatable. ANNALI della Facoltа di Lingue e Letterature Straniere di Sassar, (6), 49 – 62.
  5. Hull, P. (2015). A Study of eye Dialect Hardcover. Mishawaka: Palala Press.
  6. Гудманян, А. Г., Струк І. В. (2014). Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською та російською мовами). Одеський лінгвістичий вісник (4), 52 – 55. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2014_4_16
  7. Redling, E. (2006). Speaking of dialect. Wьrzburg: Kцnigshausen & Neumann.
  8. Hinton, S. (1967). The Outsiders. Oklahoma: Viking Press
  9. Гінтон, С. (1967). Аутсайдери. (І. Серебрякова, пер. з англ.). Харків: Віват.