ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ЕФЕКТИВНЕ ЧИТАННЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Н. Юрко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
І. Стифанишин
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
У. Проценко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
О. Коваль
Українська академія друкарства
Про автора
Дата публікації серпень 14, 2020
Ключові слова
 • вивчення мови; контекстне читання; розуміння; удосконалення навичок; володіння мовою.
Як цитувати
Юрко, Н., Стифанишин, І., Проценко, У., & Коваль, О. (2020). ЕФЕКТИВНЕ ЧИТАННЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.12.02

Хороші навички читання необхідні для тих, хто вивчає іноземну мову, щоб набути відчуття цієї мови, ознайомитися з ритмом її мовлення. Читання іноземною мовою має також важливі переваги: кращі навички читання покращують вміння слухати, говорити та писати цією мовою. З огляду на сучасну потребу вільного володіння іноземною мовою та вагоме значення продуктивного читання для розвитку мовних навичок, у статті розглянуто основні аспекти ефективного читання у вивченні іноземної мови. Уміння продуктивного читання для кращого розуміння мови, пізнання світу та культур інших народів є хорошою мотивацією для подальшого навчання та вивчення іноземних мов.

 
Переглядів: 58

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Reading. Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Reading
 2. Стифанишин, І. М., Юрко, Н. А., Проценко, У. М., & Романчук, О. В. (2019). Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 6(74), 200–203.
 3. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Protsenko, U. M, & Romanchuk, O. V. (2019). The characteristics of word formation in English track-and-field terminology. Закарпатські філологічні студії, 1(9), 146–149.
 4. Styfanyshyn, I., & Yurko, N. (2020). The implementation of the social and emotional training into the modern educational environment. Collective monographs: Pedagogical concept and its features, social work and linguology (1st ed., pp. 2-11). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC. DOI: https://doi.org/10.36074/pcaifswal.ed-1.01.
 5. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Protsenko, U. M, & Romanchuk, O. V. (2019). The word-formation features of English terminology in tourism industry. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія «Філологія», 2(38), 185–187.
 6. Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., Protsenko, U. M., Styfanyshyn, I. M., & Yurko N. A. (2011). Komponentno-strukturnyi analiz anglomovnykh abreviatur u sportyvniy leksytsi [Componential and structural analysis of English sports abbreviations]. Funktsionalnaya lingvistika 2(2), 167–169. [in Ukrainian]
 7. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Romanchuk, O. V. (2019). The characteristics of English terms structure in tourism industry. Львівський філологічний часопис, (5), 178–182.
 8. Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., Styfanyshyn, I. M., & Yurko N. A. (2010). Strukturni osoblyvosti terminiv handbolu v anhliyskiy movi [Structural peculiarities of English handball terminology]. Funktsionalnaya lingvistika 2(1), 205–206. [in Ukrainian]
 9. Юрко, Н. А., & Стифанишин, І. М. (2020). Префіксальне словотворення антонімів в англійській термінології туризму: походження та значення префіксів. Південний архів (філологічні науки), (81), 86–90.
 10. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Protsenko, U. M., & Romanchuk, O. V. (2020). Denumerals in the English tourism terminology. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського: серія «Філологія. Соціальні комунікації», 31(70) № 2 Ч. 2, 254–257.
 11. Романчук, О., Матвіяс, О., & Юрко, Н. (2010). Словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: серія «Проблеми української термінології», (675), 175–177.
 12. Юрко, Н., Романчук, О., Матвіяс, О., Проценко, У., & Стифанишин, І. (2012). Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці. Молода спортивна наука України, 4(16), 176–179.
 13. Yurko, N., Styfanyshyn, I., & Koval, O. (2020). Travel English: the most well-known idioms. Матеріали конференцій МЦНД, 79–81. DOI: https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.15.
 14. Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., & Yurko, N. A. (2009). Terminolohiya tenisu v anhliyskiy ta ukrayinskiy movakh [Tennis terminology in English and Ukrainian]. Scientific Bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka, (5), 212–215. [in Ukrainian]
 15. Yurko, N. A., Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., & Vdovina, O. V. (2012). Athlete-Generated Metaphors as Means of Emotion Assessment. Соціальні інновації у сучасному суспільстві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (с. 105–108). 3–5 жовтня, 2012 р., Сімферополь, Україна: Кримський інститут бізнесу.
 16. Yurko, N. A., Protsenko, U. M, & Basystyuk, K. O. (2013). L’viv Benefits after EURO 2012. Таврійський економічний журнал (2), 78–80.
 17. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Protsenko, U. M. (2017). The distinguishing features of amateur sport. Альманах науки (2), 70–73.
 18. Yurko, N. A., Protsenko, U. M, & Kleba, I. A. (2014). The Media Forecast for the Hot Spot Visitors in Ukraine. Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (ч. 1., с. 138–140). 28 березня 2014 р., Умань, Україна: Візаві.
 19. Yurko, N. A., & Styfanyshyn, I. M. (2017). Doping: high performance vs. poor health. Актуальні питання сучасної науки: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (ч. 2., с. 50–60). 15–16 травня 2017 р., Київ, Україна: МЦНД.
 20. Styfanyshyn, I. M., & Yurko, N. A. (2017). The best and worst sports-related technologies. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття: матеріали наук.-практ. конф. (c. 120–122). 21–22 квітня 2017 р., Ужгород, Україна: Гельветика.
 21. Yurko, N. A., & Styfanyshyn, I. M. (2017). Female athletes: changing the prejudicial attitudes. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття: матеріали наук.-практ. конф. (c. 125–127). 21–22 квітня 2017 р., Ужгород, Україна: Гельветика.
 22. Yurko, N. A., & Styfanyshyn, I. M. (2017). To swim or not to swim: the risks and benefits for human health. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття: матеріали наук.-практ. конф. (c. 127–129). 21–22 квітня 2017 р., Ужгород, Україна: Гельветика.
 23. Berdnikov, N., Styfanyshyn, I., & Yurko, N. (2017). Sport technologies’ evolution. День студентської науки: зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. (с. 190–192). Львів, Україна: ЛДУФК. Retrieved from http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9353
 24. Styfanyshyn, I. M., Yurko, N. A., & Yakovenko, S. (2019). Comparative characteristic of oncological rehabilitation centers abroad and in Ukraine. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету (30), 100–103.
 25. Yakovenko, S., Styfanyshyn, I., & Yurko, N. (2019). Cancer rehabilitation centers abroad and in Ukraine. День студентської науки: зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. (с. 212–214). Львів, Україна: ЛДУФК. Retrieved from http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23025
 26. Kulchytska, I., Protsenko, U., Yurko, N., & Styfanyshyn, I. (2019). Choreography as aesthetics of change. День студентської науки: зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. (с. 191–193). Львів, Україна: ЛДУФК. Retrieved from http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23015
 27. How you can learn English from reading. EF English Live. Retrieved from https://englishlive.ef.com/blog/study-tips/can-learn-english-reading/
 28. How to Effectively Improve Your English Reading Skills on Your Own. FluentU. Retrieved from https://www.fluentu.com/blog/english/how-to-improve-english-reading-skills/
 29. Reading Skills Guide. EnglishClub. Retrieved from https://www.englishclub.com/reading/guide.php