ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ЗАСТОСУВАННЯ ТАСІТРОНІВ В СХЕМАХ З ІНДУКТИВНИМ НАКОПИЧУВАЧЕМ ЕНЕРГІЇ

Б. Воляр
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Про автора
А. Кузьмичев
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Про автора
Дата публікації серпень 17, 2020
Ключові слова
 • висока напруга, імпульсна напруга, тасітрон, індуктивний накопичувач енергії, імпульсний газотрон.
Як цитувати
Воляр, Б., & Кузьмичев, А. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ТАСІТРОНІВ В СХЕМАХ З ІНДУКТИВНИМ НАКОПИЧУВАЧЕМ ЕНЕРГІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.06

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.12.06

Розглянуті особливості генерації високої напруги в імпульсній або слабопульсуючій формі для різних застосувань з використанням індуктивного накопичувача енергії . Висока напруга (десятки кіловольт) генерується за рахунок самоіндукції при відключенні накопичувача від низьковольтного джерела струму накачки (напругою менше ніж 1кВ) з допомогою високовольтного приладу-комутатора тасітроного типу. Тасітрон є газорозрядним тріодом з густою керуючою сіткою, що забезпечує ініціювання розряду між катодом і анодом при додатній напрузі для накачки струмом накопичувача, а потім його відключення від джерела струму при подачі на сітку від’ємної напруги 20-200 В завдяки запиранню електронного потоку на анод . Тасітрони здатні вимикати струми від одиниць до сотень ампер при наявності високої напруги між катодом і анодом за час порядку 1 мкс. Розглянуті діаграми зміни в часі струму і напруги на тасітроні і навантаження при генерації як імпульсної, так і слабопульсуючої напруги. В останньому випадку паралельно навантаженню вмикається накопичувальний (фільтровий) конденсатор, що живить навантаження в періоди накачки індуктивного накопичувача, а для динамічного розділу ланцюгів накопичувального конденсатора і тасітрона запропоновано використовувати швидкодіючий імпульсний газотрон. Наведені формули, що дозволяє оцінювати параметри процесу генерації напруги. Запропоновано застосовувати комбінований прилад-комутатор, що містить в одному корпусі тасітрон і газотрон з загальним катодним електродом для спрощення схеми генератора високої напруги.

 
Переглядів: 32

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника. М.: Наука; 2004. [Mesyats GA Pulsed Power. Springer Science & Business Media; 2004].
 2. Олейник В.П. Терапевтические аппараты и системы: учебное пособие. Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т “Харьк. авиац. ин-т”; 2002. [Oleynik VP Therapeutic apparatuses and systems: schoolbook. Kharkov: National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”; 2002. (In Russ).].
 3. Пилинский В. В. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом для электронной аппаратуры: учебное пособие. Киев: КПИ; 1985. [Pilinsky VV Secondary power supplies with transformerless input for electronic equipment: schoolbook. Kiev: KPI; 1985. (In Russ).].
 4. Браун М. Источники питания. Расчёт и конструирование. К.: МК-Пресс; 2005. [Brown M. Power supply cookbook. Burlington, Ma., USA: Elsevier Science; 2001].
 5. Гейтенко Е.Н. Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчет: учебное пособие. М.: СОЛОН-ПРЕСС; 2008. [Geitenko EN Secondary power supplies. Circuits and calculations: schoolbook. Moscow: SOLON-PRESS; 2008 (In Russ).].
 6. Воронин П.А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применения. М.: Изд. дом Додэка XXI; 2001. [Voronin PA Power semiconductor switches: families, specifications, applications. Moscow: Publishing Dodeka House XXI; 2001. (In Russ).].
 7. Бочков В.Д., Королев Ю.Д. Импульсные газоразрядные коммутирующие приборы // Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Вводный том. М.: Наука; 2000. Кн.IV. С. 446-459. [Bochkov VD, Korolev YuD Pulse gas discharge switch devices. In: Encyclopedia of low-temperature plasma. Introductory volume. Moscow: Nauka; 2000; (IV): 446-459. (In Russ).].
 8. Бочков В.Д., Верещагин Н.М., Горюнов Ф.Г. и др. Индуктивные накопители энергии, использующие газоразрядные приборы с полным управлением и их применение // Оптика атмосферы и океана. 1996. Т.1. №2. С.231-237. [Bochkov VD, Vereshchagin N., Goryunov FG et al. Inductive energy storage elements with totally controllable gas-discharge devices and their application. Optics of the atmosphere and ocean. 1996; 1(2): 231-237. (In Russ).].
 9. Семенов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов. М.: СОЛОН-Р; 2001. [Semenov BYu Power electronics for amateurs and professionals. Moscow: SOLON-P; 2001. (In Russ).].
 10. Авт. свид. СССР 951470, МКИ H01 J 17/44. Бакалейник И.И., Баранов А.И. Импульсный газоразрядный прибор; опубл. 15.08.1982, Бюлл. № 30. [. Author’s Certificate USSR SU951470, Int. Cl. H01 J 17/44. Bakaleinik II, Baranov AI. Pulse gas discharge device; publ. 15.08.1982, Bull. no.30. (In Russ).].