ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ: ЕТНОФЕСТИВАЛІ

Мар’яна Семків
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Про автора
Олена Сущенко
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Про автора
Дата публікації вересень 9, 2020
Ключові слова
 • етнографічні ресурси; етнографічний туризм; етнофестиваль; культурна спадщина; туризм; фестиваль.
Як цитувати
Семків, М., & Сущенко, О. (2020). ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ: ЕТНОФЕСТИВАЛІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/4532

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.13.03

Мета статті – дослідити етнофестивалі, як один з перспективних напрямків розвитку етнографічного туризму в Україні. У статті проаналізовано сучасний стан використання етнофестивалів для організації етнографічного туризму. В результаті дослідження було виявлено, що в Україні сьогодні етнофестивалі,  як ресурс безпосередньо етнографічного туризму не розглядаються. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є більш глибоке вивчення етнофестивалів в контексті етнографічного туризму; дослідження використання фестивалів для організації турів етнографічного туризму, як одних з основних атракційних центрів; популяризація у подальшому даного виду туризму серед споживачів.

 
Переглядів: 138

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Поколодна М. М., & Семків М. О. (2018). Етнографічний туризм: особливості, географія та ресурсний потенціал (на прикладі України). Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", (1/20), 10-19. Вилучено із https://www.inter-nauka.com/issues/2018/20/4368
 2. Фурдичко А. (2018). Етнофестивальний розквіт кінця XX — початку XXI ст. як неодмінна складова фольклорного руху України. Народознавчі зошити, (142/4), 1000-1008.
 3. Яковлев О. В. (2018). Фестивальний рух як чинник інтеграції та збереження національного культурного ландшафту. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, (4), 56-59.
 4. Вишневська Г. Г. (2016). Українські фестивалі як засіб просування позитивного іміджу країни. Культурологічна думка, (10), 235-242.
 5. Виткалов С. В. (2016). Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора. Культура України, (52), 182-190.
 6. Крипчук М. В., & Касьяненко А. С. (2019). Сучасні етнофестивалі харківщини: традиції, досвід, сьогодення. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, (2), 396-401.
 7. Чернецька С. (2011). Фольклорні фестивалі в системі сучасних засобів поширення етнографічної інформації та популяризації культурно-мистецької спадщини. Культура України, (35), 155-164. Вилучено із https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura35/18.pdf
 8. Білодіда І. К. (ред.). (1970—1980). Словник української мови. (Т. 11: Т-Ф, с. 580) ; Київ: Наук. думка.
 9. Маланка Фест. (2011, January 12). Malanka Fest. Retrieved September 8, 2020, from malankafest.com.ua website: http://malankafest.com.ua/
 10. http://www.velykakoliada.org.ua/ Різдвяний фестиваль Велика Коляда. (2018, January). Велика Коляда | Різдвяний фестиваль. Retrieved September 8, 2020, from Різдвяний фестиваль Велика Коляда website: http://www.velykakoliada.org.ua/
 11. Facebook. (2004b, February 4). Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Retrieved September 8, 2020, from www.facebook.com website: https://www.facebook.com/MuseumOfPotteryInOpishnya/?ref=page_internal
 12. Facebook. (2004a, February 4). XXIII Міжнародний Гуцульський фестиваль. Retrieved September 8, 2020, from www.facebook.com website: https://www.facebook.com/InternationalHutsulFestival/
 13. Національний Сорочинський Ярмарок. (2019, June 13). Національний Сорочинський ярмарок. Retrieved September 8, 2020, from Національний Сорочинський ярмарок website: https://yarmarok.in.ua/
 14. Етновир. (2008, August 27). Фестиваль фольклору «Етновир» — 2020. Retrieved September 8, 2020, from www.etnovyr.org.ua website: http://www.etnovyr.org.ua/uk/