ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Юрій Білак
Ужгородський національний університет
Про автора
Іван Білак
Ужгородський національний університет
Про автора
Саболч Варга
Ужгородський національний університет
Про автора
Дата публікації вересень 13, 2020
Ключові слова
 • оцінювання ризиків; нейро-нечітка мережа; проект; критерії оцінювання; компетенції експертів
Як цитувати
Білак, Ю., Білак, І., & Варга, С. (2020). ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.13.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.13.02

У роботі наведена технологія отримання кількісної оцінки ризику фінансування проектів на етапі розширення бізнесу. Технологія з одного боку використовує кількісні оцінки проекту по різних показниках та на основі різних моделей, а з іншого використовує досвід, знання та компетенції експертів у предметній області. Модель використовує нейро-фаззі мережу глибокого навчання, підвищує точність та об’єктивність оцінювання.

 
Переглядів: 43

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Polishchuk, V. V. (2018). Fuzzy Method for Evaluating Commercial Projects of Different Origin. Journal of Automation and Information Sciences, 50(5).
 2. Kelemen, M., Polishchuk, V., Gavurová, B., Szabo, S., Rozenberg, R., Gera, M., ... & Blišt’an, P. (2019). Fuzzy model for quantitative assessment of environmental start-up projects in air transport. International journal of environmental research and public health, 16(19), 3585.
 3. Звегінцова, О. Д., Золотарьова, І. О., & Щербаков, О. В. (2015). Інтегрована оцінка стартап-проектів. Системи обробки інформації, (4), 163-165.
 4. Polishchuk, V., & Kelemen, M. (2019, April). Information Model of Evaluation and Output Rating of Start-up Projects Development Teams. In CMIS (pp. 674-688).
 5. Belás, J., Mišanková, M., Schönfeld, J., & Gavurová, B. (2017). Credit risk management: financial safety and sustainability aspects. Journal of Security and Sustainability Issues.
 6. Polishchuk, V., Kelemen, M., Gavurová, B., Varotsos, C., Andoga, R., Gera, M., ... & Szabo, S. (2019). A fuzzy model of risk assessment for environmental start-up projects in the air transport sector. International journal of environmental research and public health, 16(19), 3573.
 7. Абдулаева, З. И., & Недосекин, А. О. (2013). Стратегический анализ инновационных рисков.
 8. Kotsovsky, V., & Batyuk, A. (2020, May). Representational Capabilities and Learning of Bithreshold Neural Networks. In International Scientific Conference “Intellectual Systems of Decision Making and Problem of Computational Intelligence” (pp. 499-514). Springer, Cham.
 9. Маляр, М. М., Поліщук, А. В., Поліщук, В. В., & Шаркаді, М. М. (2019). Нейро-нечітка модель багатокритеріального оцінювання. Radio Electronics, Computer Science, Control, (4).
 10. Зайченко, Ю. П. (2008). Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. К.: Слово, 344.