ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Фармацевтичні науки

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ДАЛАРГІНУ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ У ХВОРИХ НА COVID-19

Юрій Мартинов
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Про автора
Ірина Куковська
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
Про автора
Дата публікації жовтень 4, 2020
Ключові слова
 • даларгін; COVID-19; ренін-ангіотензин-альдостеронова система; ангіотензинперетворюючий фермент; інгібітори АПФ; блокатори рецептору ангіотензину
Як цитувати
Мартинов, Ю., & Куковська, І. (2020). АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ДАЛАРГІНУ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ У ХВОРИХ НА COVID-19. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/10.36074/2663-4139.14.01

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.14.01

У статті розглянуто дані літератури щодо ролі ренін-ангіотензинової системи у механізмах розвитку коронавірусної хвороби, біохімічні властивості та механізми впливу даларгіну як синтетичного представника групи ендогенних опіоїдів, його потенційних можливостей модулювати роботу ренін-ангіотензинової системи організму людини. Зроблено висновки щодо теоретичної можливості використання препарату в комплексній терапії при лікуванні коронавірусної хвороби.

 
Переглядів: 45

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. WHO. (n.d.). COVID 19 Experimental Treatments. WHO | World Health Organization. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-classification-of-treatment-types-rev.pdf?sfvrsn=5b90b2f2_1&download=true.
 2. Endogenous opioid systems: current concepts and clinical correlations. Eduardo E. Benarroch. First published August 20, 2012, DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3182662098.
 3. Santiago, T. V., & Edelman, N. H. (1985). Opioids and breathing. Journal of applied physiology (Bethesda, Md.:1985), 59(6), 1675–1685. https://doi.org/10.1152/jappl.1985.59.6.1675.
 4. An Open Randomized Study of Dalargin Effectiveness in Patients with Severe and Critical Manifestations of SARS-COVID-19. Retrieved from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04346693.
 5. Yan, R., Zhang, Y., Li, Y., Xia, L., Guo, Y., & Zhou, Q. (2020). Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2. Science (New York, N.Y.), 367(6485), 1444–1448. https://doi.org/10.1126/science.abb2762.
 6. Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, et al.: Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019 [published online ahead of print Apr 13, 2020]. JClin Invest doi: 10.1172/JCI137244.
 7. COVID-19 and the use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and receptor blockers. (2020, May 7). WHO | World Health Organization. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/covid-19-and-the-use-of-angiotensin-converting-enzyme-inhibitors-and-receptor-blockers.
 8. Liu Y, Huang F, Xu J, et al. . Anti-hypertensive angiotensin II receptor blockers associated to mitigation of disease severity in elderly COVID-19 patients. medRxiv [Preprint]. Posted 27 March 2020. Available at: http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.20.20039586.
 9. Bean DM Kraljevic Z Searle T et al. Treatment with ACE-inhibitors is associated with less severe disease with SARS-Covid-19 infection in a multi-site UK acute hospital trust. medRxiv. 2020; DOI: 10.1101/2020.04.07.20056788.
 10. Feng Y, Ling Y, Bai T, Xie Y, Huang J, Li J, Xiong W, Yang D, Chen R, Lu F, et al. COVID-19 with different severity: a multi-center study of clinical features. Am J Respir Crit Care Med. 2020. https://doi.org/10.1164/rccm.202002-0445OC.
 11. Meng, J., Xiao, G., Zhang, J., He, X., Ou, M., Bi, J., Yang, R., Di, W., Wang, Z., Li, Z., Gao, H., Liu, L., & Zhang, G. (2020). Renin-angiotensin system inhibitors improve the clinical outcomes of COVID-19 patients with hypertension. Emerging microbes & infections, 9(1), 757–760. https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1746200.
 12. Zhang, P., Zhu, L., Cai, J., Lei, F., Qin, J. J., Xie, J., Liu, Y. M., Zhao, Y. C., Huang, X., Lin, L., Xia, M., Chen, M. M., Cheng, X., Zhang, X., Guo, D., Peng, Y., Ji, Y. X., Chen, J., She, Z. G., Wang, Y., Li H. (2020). Association of Inpatient Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers With Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19. Circulation research, 126(12), 1671–1681. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.120.317134.
 13. Li, J., Wang, X., Chen, J., Zhang, H., & Deng, A. (2020). Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors With Severity or Risk of Death in Patients With Hypertension Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection in Wuhan, China. JAMA cardiology, 5(7), 825–830. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.1624.
 14. Peng, Y. D., Meng, K., Guan, H. Q., Leng, L., Zhu, R. R., Wang, B. Y., He, M. A., Cheng, L. X., Huang, K., Zeng, Q. T. (2020). Zhonghua xin xue guan bing za zhi, 48(6), 450–455. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112148-20200220-00105.
 15. Kuba K, Imai Y, Rao S, Gao H, Guo F, Guan B, Huan Y, Yang P, Zhang Y, Deng W, et al. A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus-induced lung injury. Nat Med. 2005;11:875–879. doi:10.1038/nm1267.
 16. Imai Y, Kuba K, Rao S, Huan Y, Guo F, Guan B, Yang P, Sarao R, Wada T, Leong-Poi H, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 protects from severe acute lung failure. Nature. 2005;436:112–116. doi: 10.1038/nature03712.
 17. Bali, A., Randhawa, P. K., & Jaggi, A. S. (2014). Interplay between RAS and opioids: opening the Pandora of complexities. Neuropeptides, 48(4), 249–256. https://doi.org/10.1016/j.npep.2014.05.002.
 18. Rabkin S. W. (2007). Endogenous kappa opioids mediate the action of brain angiotensin II to increase blood pressure. Neuropeptides, 41(6), 411–419. https://doi.org/10.1016/j.npep.2007.09.003.
 19. Fukuhara, M., Matsumura, K., Abe, I., & Fujishima, M. (1998). Interaction of opioids and vasopressin in central action of angiotensin II in conscious rabbits. Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 21(2), 89–95. https://doi.org/10.1291/hypres.21.89.
 20. Калинская Л.Н., Кононенко В.Я. (1996) Взаимодействие ренин-ангиотензиновой и энкефалической системы мозга и гипофиза крыс в норме и при экспериментальной патологии гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса. Физиологический журнал им. И.М. Сеченова, 82(4), 60–64.