ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРА КРЕНУ ПІДВІСКИ НА КУТ КРЕНУ АВТОМОБІЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Дмитро Морозовський
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Про автора
Дата публікації жовтень 8, 2020
Ключові слова
  • підвіска на подвійних поперечних важелях; центр та висота крену підвіски; кут крену автомобіля; autodesk inventor; динамічний аналіз; ЛСА ХАДІ; ХАДІ-33.
Як цитувати
Морозовський, Д. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРА КРЕНУ ПІДВІСКИ НА КУТ КРЕНУ АВТОМОБІЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/4856

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.14.02

Побудовано трьохвимірну модель на базі гоночного автомобіля ХАДІ-33 з підвіскою на подвійних поперечних важелях. За допомогою динамічного аналізу в середовищі Autodesk Inventor проведено дослідження впливу зміни положення верхніх поперечних важелів передньої та задньої підвісок на центр крену та кут крену автомобіля при русі по криволінійній траєкторії.

 
Переглядів: 22

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Раймпель, Й. (1987). Шасси автомобиля: Элементы подвески. Г.Г. Гридасов. (ред.). Москва: Машиностроение.
  2. Осепчугов, В.В. & Фрумкин, А.К. (1989). Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета. Москва: Машиностроение.
  3. Лукин, П.П., Гаспарянц, Г.А. & Родионов, В.Ф. (1984). Конструирование и расчет автомобиля. Москва: Машиностроение.
  4. Плетин, Д.А. (2014). Особенности конструкции гоночных автомобилей класса Формула. Известия МГТУ «МАМИ», (19), 63-66.
  5. Постигаем "Центр крена". Вилучено з http://rc-auto.ru/articles_podveska/id/291/.