ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

СУЧАСНЕ ПСИХОАНАЛІТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ РОМАНУ ОРХАНА ПАМУКА «РУДОВОЛОСА ЖІНКА»

Ірина Покровська
КНУ імені Тараса Шевченка
Про автора
Ірина Яницька
КНУ імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації жовтень 10, 2020
Ключові слова
 • фрейдизм; психоаналіз в літературознавстві; психоаналітичні теорії; теорія психосексуального розвитку; свідоме і несвідоме; турецька художня література
Як цитувати
Покровська, І., & Яницька, І. (2020). СУЧАСНЕ ПСИХОАНАЛІТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ РОМАНУ ОРХАНА ПАМУКА «РУДОВОЛОСА ЖІНКА». ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/4895

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.14.03

Усталеною та оптимальною методологічною основою для визначення причинно-наслідкових аспектів твору раніше визначались виключно літературні засоби аналізу, проте з розвитком та поширенням синтезу наукових галузей, літературознавства та психології зокрема, формується нове бачення та розкриття смислових зв’язків. Читання тексту з урахуванням психоаналітичних теорій та новаторських ідей Зигмунда Фрейда – відомого вченого та засновника психоаналізу, мало колосальний вплив на психологію західної, а згодом і світової цивілізацій ХХ століття. Такі наукові досягнення, як обґрунтування поняття “несвідоме”, розробка теорії Eдіпового комплексу, створення методу вільних асоціацій та методики тлумачення сновидінь дозволяють по-іншому глянути на літературний твір, що в свою чергу активізує дослідження даної тематики. Метою наукової статті є створення сучасного психоаналітичного тлумачення роману турецького класика Орхана Памука “Рудоволоса Жінка”, яке формуючи нове розуміння твору дозволить реципієнту заглянути в закулісся авторських думок. Ключовий рушій висвітлення тем та досягнення поставленої мети – психоаналітичні теорії Зигмунда Фрейда. Методи дослідження представлені такими загальнонауковими методами, як аналіз, побудова положень, порівняння та узагальнення. Введення авторських коментарів та наукових гіпотез з урахуванням вже відомих фактів створює ефект когнітивного дисонансу у реципієнта та відкриває ширший ареал для дослідження не лише літературного доробку письменника, але й його особистості загалом. Отримані результати дослідження дають повне та широке уявлення не лише про роман турецького класика Орхана Памука, але й про розуміння його творчості та літератури крізь призму психоаналітики. Дослідження не лише примножує загальні відомості, але й подає реципієнту нові положення щодо літературного психоаналізу та сприйняття твору. Висновки дослідження узагальнюють причинно-наслідкові зв’язки роману “Рудоволоса Жінка” з огляду психоаналізу.  Зазначена тематика має перспективу дослідження з напрямку удосконалення теоретичних та практичних знань.

 
Переглядів: 70

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Вертипорох О. (2013). Психоаналітична інтерпретація: методика і практика (на матеріалі оповідання Володимира Даниленка “Солом’яний пан”). Вісник Черкаського університету. Філологічні науки.
 2. Гулина М.А. (2018). Ипостаси и трансформации образа отца в психоанализе. Консультативная психология и психотерапия.
 3. Кузнецов Ю. (2014). Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект). Психологія і суспільство.
 4. Ali Çavuşoğlu, Esra. (2012). Psikanaliz, Freud ve Sanat. Sanat Tarihi Yıllığı. Вилучено з https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/410064
 5. Berna Moran. (2004). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İletişim Yayıncılık. Вилучено з https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/edebiyat-kuramlari-ve-elestiri.pdf
 6. S. Cengiz. Orhan Pamuk’un Romanlarında Doğu. Batı İkilemi. Вилучено з http://hutad.hacettepe.edu.tr/index.php/hutad/article/viewFile/113/71
 7. S. Freud. (1933). New Introductory Lectures on Psycho-Analysis. In J. Strachey et al. (Trans.). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII. London: Hogarth Press. Вилучено з https://wwnorton.com/books/9780393007435
 8. Freud, Sigmund. (1962). Three Essays on the Theory of Sexuality, trans. James Strachey. New York: Basic Books
 9. Aylin Erce. Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Adlı Romanında Oedipus Kompleksi. Bitlis Eren University. Вилучено з https://www.academia.edu/40746600/ORHAN_PAMUK_UN_KIRMIZI_SAÇLI_KADIN_ADLI_ROMANINDA_OEDİPUS_KOMPLEKSİ_1
 10. Orhan Pamuk. (2016). Kırmızı Saçlı Kadın. Yapı Kredi Yayınları.
 11. August Push. (2007). “Görsel Sanat ve Öznesi”, Freud ve Çağdaş Sanat. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.