ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анастасія Куліш
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Про автора
Наталя Іванова
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Про автора
Дата публікації жовтень 21, 2020
Ключові слова
  • управлінське рішення, функції управління, прийняття управлінського рішення, менеджер, фактор
Як цитувати
Куліш, А., & Іванова, Н. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5113

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.14.07

Перед менеджерами будь-якого підприємства постає завдання прийняття управлінських рішень. Приймаючи рішення необхідно зважувати всі за та проти й розуміти, які наслідки виникнуть в результаті. У даній статті розглянуто теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень, вимоги та фактори, які впливають на них.

 
Переглядів: 36

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Яременко, О.Ф. (2017). Процес управління і управлінські рішення. Методи прийняття управлінських рішень. Вилучено із https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=110977&lang=uk.
  2. Євтушенко, О.Н (2014). Управлінські рішення: сутність та характерні риси. Державне управління, (237), 47-51.
  3. Шульженко, І.В., Остапенко, С.Ю. & Симоненко, В.А. (2018). Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень. Приазовський економічний вісник, (4), 73-77.