ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБЛЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Віталія Лядська
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Про автора
Наталя Наталя
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Про автора
Дата публікації жовтень 25, 2020
Ключові слова
  • управлінське рішення, математичне моделювання, ефективне прийняття рішення, технологія, раціональні рішення
Як цитувати
Лядська, В., & Наталя, Н. (2020). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБЛЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5196

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.14.08

На сьогодні функціонування будь-якого підприємства чи організації багато в чому залежить від швидкого вирішення проблем, пов’язаних із низкою факторів, які в першу чергу впливають на соціально-економічну систему, тому вирішення проблем пов’язане з прийняттям рішень, що залежить від якості та ефективності управління підприємством. У даній статті розглянуто сучасні технології розроблення та прийняття управлінських рішень.

Переглядів: 36

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Мальцева, А. (2010). Менеджмент, стратегии с которыми побеждают. Київ: Максимум.
  2. Орлів, М. С. (2013). Підготовка і прийняття управлінських рішень. Г.І. Бондаренко (упоряд.). Київ: НАДУ.
  3. Приймак, В.М. (2008). Прийняття управлінських рішень. Київ: Атіка.
  4. Гевко, І.Б. (2009). Методи прийняття управлінських рішень. Київ: Кондор.