ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИМОГАМИ ПРИНЦИПІВ НАССР ТА СТАНДАРТІВ ДСТУ ISO 22000

Павло Капітула
Київський національний університет технологій та дизайну
Про автора
Ганна Хімічева
Київський національний університет технологій та дизайну
Про автора
Дата публікації листопад 6, 2020
Ключові слова
  • принципи НАССР, стандарт ДСТУ ISO 22000, молочна продукція
Як цитувати
Капітула, П., & Хімічева, Г. (2020). ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИМОГАМИ ПРИНЦИПІВ НАССР ТА СТАНДАРТІВ ДСТУ ISO 22000. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5455

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.04

Стаття є дослідженням актуальних аспектів оцінювання якості та безпечності молочної продукції за вимогами принципів НАССР та стандартів ДСТУ ISO 22000. Встановлено, що вітчизняна система управління якістю молочної продукції має низку недоліків. Відмічено переваги, які може дати молокопереробному підприємству впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів, відповідно до вимог стандарту ISO 22000.

 
Переглядів: 59

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Закревська, Л. М. (2017). Проблеми стандартизації молокопереробних підприємств України в рамках ЄС. Економіка та управління підприємствами, (11), 54–57.
  2. Карпенко, А. В. (2017). Управління якістю продукції як ключовий фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств. Економіка та управління підприємствами, (20), 345–350.
  3. Одарченко, А. М., Сподар, К. В., Карбівнича, Т. В. & Албатова, Я. Ю. (2016). Підвищення конкурентоспроможності підприємства молочної промисловості, за рахунок впровадження системи НАССР. Молодий вчений, (40), 908–912.
  4. Скоренька, А. В. (2015). Проблеми впровадження стандартів європейського союзу у сфері управління безпечністю та окремих показників якості харчових продуктів. Часопис Академії адвокатури України, 3(28), 86–89.
  5. Столярчук, П. & Малик, О. (2011). Упровадження систем контролю молочної продукції – запорука її якості та безпечності. Стандартизація сертифікація якість, (6), 61–64.