ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ

Валерія Шевель
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Про автора
В. Домрачев
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Про автора
Дата публікації січень 14, 2020
Ключові слова
  • теплове забруднення; математичне моделювання; прогнозування; регресійний аналіз; кваліметрія.
Як цитувати
Шевель, В., & Домрачев, В. (2020). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/572

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.07

В роботі створена математична модель для прогнозування результатів теплового забруднення місцевості, тобто перевищення температурних показників міської місцевості тих значень, що спостерігаються для аналогічних по клімату заповідних місць. Теплове забруднення на сьогоднішній день є найнебезпечнішим, адже загрожує людській цивілізації в цілому за рахунок глобальної зміни клімату планети, тому суттєвий інтерес представляє моделювання його розповсюдження у часі, яке виконується для конкретних заданих місць (розповсюдження його у просторі не представляє наукового інтересу, оскільки осередки теплового забруднення є очевидними і співпадають із сучасними мегаполісами та агломераціями). Для вирішення поставленої задачі вперше виконано синтез статистичного підходу на базі регресійного аналізу та кваліметричного оцінювання об’єкту (місцевості). Розроблено веб-додаток, що здійснює відповідні розрахунки на довільному комп’ютері, для якого існує програма-браузер (кросплатформенне рішення).

 
Переглядів: 40

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Басс, Л. П., Кузьмина, М. Г. & Николаева, О. В. (2018) Cверточные нейронные сети c глубоким обучением в задачах обработки гиперспектральных спутниковых данных. Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша, (282), 32 с.
  2. Матвеев, М. Г., Михайлов, В. В., Семенов, М.Е. & Первезенцев, Р. Е. (2011) Методические аспекты применения аппарата нечеткой логики при обработке и анализе метеорологической информации. Вестник Военного авиационного инженерного университета, 3(14), 35–42.