ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Марина Долгополова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Про автора
Ірина Мізіна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Про автора
Дата публікації січень 14, 2020
Ключові слова
  • адміністрування, податок на додану вартість, податкова накладна, система електронного адміністрування, критерії ризиковості операцій, реєстрація податкової накладної.
Як цитувати
Долгополова, М., & Мізіна, І. (2020). ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/573

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.08

В статті розглядається правовий аналіз чинного законодавства, яке регулює механізм внесення відомостей, що містяться у податкових накладних та розрахунках коригування до Єдиного реєстру податкових накладних. В статті узагальнюються особливості механізму реєстрації та зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, а також критеріїв системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінювання ступеню ризиків, в контексті оновлених положень законодавства.

 
Переглядів: 23

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (Постанова Кабінету Міністрів України), №117 від 21.02.2018 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2018-%D0%BF.
  2. Постанова Верховного Суду від 02.04.2019 р. у справі №822/1878/18. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/80894116.
  3. Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 26.04.2019 р. у справі №640/1240/19. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/81476559.