ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Марина Долгополова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Про автора
Ірина Мізіна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Про автора
Дата публікації: січень 14, 2020
Ключові слова
  • адміністрування, податок на додану вартість, податкова накладна, система електронного адміністрування, критерії ризиковості операцій, реєстрація податкової накладної.
Як цитувати
Долгополова, М., & Мізіна, І. (2020). ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/573

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.08

В статті розглядається правовий аналіз чинного законодавства, яке регулює механізм внесення відомостей, що містяться у податкових накладних та розрахунках коригування до Єдиного реєстру податкових накладних. В статті узагальнюються особливості механізму реєстрації та зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, а також критеріїв системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінювання ступеню ризиків, в контексті оновлених положень законодавства.

 
Переглядів: 6

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (Постанова Кабінету Міністрів України), №117 від 21.02.2018 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2018-%D0%BF.
  2. Постанова Верховного Суду від 02.04.2019 р. у справі №822/1878/18. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/80894116.
  3. Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 26.04.2019 р. у справі №640/1240/19. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/81476559.