ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИТИВНИХ І ДЕСТРУКТИВНИХ ВПЛИВІВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ ТА НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ

Ольга Баранецька
Західноукраїнський національний університет
Про автора
Дата публікації листопад 16, 2020
Ключові слова
  • міграція; міграційний процес; міграційна політика; безпека; безпековий простір
Як цитувати
Баранецька, О. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗИТИВНИХ І ДЕСТРУКТИВНИХ ВПЛИВІВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ ТА НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5777

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.11

Здійснено характеристику деструктивних і позитивних аспектів впливу міграції на безпековий простір України, окреслено позитивні та негативні наслідки міграції на забезпечення безпеки в Україні. Конкретизовано основні завдання і заходи міграційної політики для упорядкування міграційного простору.

 
Переглядів: 47

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Лібанова, Е. М. & Фтомова, О. С. (2019). Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів і наслідків. Демографія та соціальна економіка, 3(37), 11-29.
  2. Малиновська, О. А. (2018). Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. Київ: НІСД.
  3. Романюк, М. Д. (2015) Міграційні загрози національній безпеці України: сучасні виклики, проблеми подолання. Демографія та соціальна економіка, 3(25), 99-111.
  4. Садова, У. Я. (2019). Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття. Львів.
  5. Українське суспільство: міграційний вимір : нац. Доповідь (2018). (Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України). Київ.