ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Історичні науки

ДИНАСТІЯ КЕПРЮЛЮ: ПОЧАТОК ЕПОХИ ВЕЛИКИХ ВІЗИРІВ У ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Анастасія Кладова
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Про автора
Олена Осмоловська
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Про автора
Дата публікації листопад 22, 2020
Ключові слова
  • стагнація, великий візир, Диван, садразам, шейх-уль-іслам, яничари
Як цитувати
Кладова, А., & Осмоловська, О. (2020). ДИНАСТІЯ КЕПРЮЛЮ: ПОЧАТОК ЕПОХИ ВЕЛИКИХ ВІЗИРІВ У ОСМАНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5931

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.17

У даній роботі висвітлена діяльність діячів династії великих візирів Кепрюлю; їх роль у стагнації Османської імперії та аналіз причин початку стагнації Оттоманської Порти.

 
Переглядів: 17

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Мейер М.С. (1980) К характеристике правящего класса в Османской империи XVI-XVII вв. Средневековый Восток. История, культура, источниковединие. Москва.
  2. Орешкова С.Ф. (1971) Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. Москва.
  3. Финкэль К. (2014) «История Османской империи: Видение Османа». Москва: АСТ.
  4. Фрили Дж. (2004) Тайны османского двора. Частная жизнь султанов (Соколова, И.С., пер. с англ.). Смоленск: Русич.
  5. Peirce P. L. (1993) The Imperial Harem. Women and Sovereignty in the Ottoman Empirе. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
  6. Ortayli I.(1994) The Ottoman Empire at the End of the Seventeenth Century. Studies an Ottoman Transformation. Istanbul.
  7. Shaw St. (1976) History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. (T1). Cambridge.