ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

АКТУАЛЬНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ГОТЕЛЮ ДІЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У М. ВІННИЦЯ

Інна Коваль
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Про автора
Дата публікації листопад 22, 2020
Ключові слова
  • туристична галузь, готельне господарство, діловий туризм, готель ділового призначення
Як цитувати
Коваль, І. (2020). АКТУАЛЬНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ГОТЕЛЮ ДІЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У М. ВІННИЦЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5937

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.18

У всьому світі спостерігається пожвавлення розвитку туризму, як перспективної та прибуткової галузі народного господарства. Туристична галузь починає відігравати важливу роль у розвитку економіки та соціальної сфери Вінницької області. В даний час концепція "готелі ділового призначення" є однією з провідних на ринку готельних послуг. Пояснюється це тим, що  понад 50% поїздок складають ділові. В статті розглянуто основні причини важливості ділових клієнтів для готельних підприємств. Висвітлено вимоги, які пред'являються до готелів ділового призначення. Показано, що незважаючи на певні здобутки Вінницької області в процесі розвитку туристичної сфери, існують проблеми, які необхідно вирішувати. Розглянуто головні завдання Вінницької області в галузі розвитку туризму на найближчу перспективу. Для вирішення проблем, які стоять на шляху розвитку туристичної сфери Вінницької області вкрай необхідно залучення значних грошових ресурсів. Але успішне функціонування засобів розміщування неможливе без їх реконструкції та модернізації, пристосування до європейських вимог.

 
Переглядів: 80

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Офіційний сайт Світової організації туризму. Вилучено з http://mkt.unwto.org/en/barometer.
  2. Experience Ukraine! We are open for Tourism. Вилучено з http://youtube.com/watch?v=qZMMJo7jOTQ.
  3. Офіційний сайт Державної служби статистики. Вилучено з http://ukrstat.gov.ua.
  4. Офіційний сайт Travel to Ukraine. Вилучено з http://travel-to-ukraine.info/en.