ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА MATLAB В ДОСЛІДЖЕНІ МОДЕЛІ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Максим Делембовський
Київський національний університет будівництва та архітектури
Про автора
Олександр Терентьєв
Київський національний університет будівництва та архітектури
Про автора
Євгенія Шабала
Київський національний університет будівництва та архітектури
Про автора
Дата публікації листопад 23, 2020
Ключові слова
  • інформаційна безпека; загрози; нечітка логіка
Як цитувати
Делембовський, М., Терентьєв, О., & Шабала, Є. (2020). ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩА MATLAB В ДОСЛІДЖЕНІ МОДЕЛІ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.08

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.08

В роботі виконано практичні дослідження в області моделювання загроз інформаційної безпеки. Враховано декілька шляхів визначення оцінки рівня інформаційної безпеки в умовах реалізації загроз, що потенційно можуть вплинути на їх інформаційні ресурси. Розроблено загальну схему інформаційної системи та нечіткої продукційної моделі інформаційної безпеки. За допомогою даного підходу виконано дослідження моделювання загроз ІТ-цілей.

Переглядів: 44

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Терентьєв, О. О., Шабала, Є. Є., & Малина, Б. С. (2015). Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель. Управління розвитком складних систем, (22 (1)), 138-143.
  2. Круглов, В. В., Дли, М. И., & Голунов, Р. Ю. (2001). Нечеткая логика и искусственные нейронные сети.
  3. Аверкин, А. Н., Батыршин, И. З., Блишун, А. Ф., Силов, В. Б., & Тарасов, В. Б. (1986). Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. Поспелова ДА–М.: Наука.