ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

Віталій Куманов
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Катерина Тюлькіна
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Дата публікації: січень 23, 2020
Ключові слова
  • транспортна інфраструктура; ефективність; модернізація; будівництво; залізничні перевезення; інвестиції; Укрзалізниця
Як цитувати
Куманов, В., & Тюлькіна, К. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/603

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.10

Актуальність вибраної теми обумовлена стратегічною важливістю залізничного транспорту для економіки країни в цілому. В статті наведено приклади розвитку залізниць зарубіжних країн (Великобританії, Германії, США та Китаю), проаналізовано стан залізничних перевезень в Україні, проблеми вітчизняної транспортної інфраструктури та запропоновано шляхи підвищення ефективності її роботи.

 
Переглядів: 24

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Голованова, Л.А. (2016). Формування стратегії конкурентних переваг на ринку транспортних послуг: теорія питання. Вісник ТОГУ, (1), 83-92. Вилучено з: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_143.pdf7.
  2. Структуры управления железных дорог Германии. Вилучено з: http://1430mm.ru/structure-railways-Germany.
  3. Пенязь, І. М. (2012). Особливості реформування залізниць в країнах Євросоюзу і в світі. Транспорт: наука, техніка, управління, (6), 18-25.
  4. Ейтутіс, Г. Д. (2016). Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту (с.75-93). Ніжин: Аспект-Поліграф.