ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

Віталій Куманов
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Катерина Тюлькіна
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Дата публікації січень 23, 2020
Ключові слова
  • транспортна інфраструктура; ефективність; модернізація; будівництво; залізничні перевезення; інвестиції; Укрзалізниця
Як цитувати
Куманов, В., & Тюлькіна, К. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/603

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.10

Актуальність вибраної теми обумовлена стратегічною важливістю залізничного транспорту для економіки країни в цілому. В статті наведено приклади розвитку залізниць зарубіжних країн (Великобританії, Германії, США та Китаю), проаналізовано стан залізничних перевезень в Україні, проблеми вітчизняної транспортної інфраструктури та запропоновано шляхи підвищення ефективності її роботи.

 
Переглядів: 86

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Голованова, Л.А. (2016). Формування стратегії конкурентних переваг на ринку транспортних послуг: теорія питання. Вісник ТОГУ, (1), 83-92. Вилучено з: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_143.pdf7.
  2. Структуры управления железных дорог Германии. Вилучено з: http://1430mm.ru/structure-railways-Germany.
  3. Пенязь, І. М. (2012). Особливості реформування залізниць в країнах Євросоюзу і в світі. Транспорт: наука, техніка, управління, (6), 18-25.
  4. Ейтутіс, Г. Д. (2016). Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту (с.75-93). Ніжин: Аспект-Поліграф.