ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ТОРГІВЛІ

Валентин Загарчук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Про автора
Олександр Клим
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Про автора
Ірина Антохова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Про автора
Дата публікації листопад 25, 2020
Ключові слова
  • штучний інтелект, чат-боти, машинне навчання, комерція, аналіз даних, інновації.
Як цитувати
Загарчук, В., Клим, О., & Антохова, І. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ТОРГІВЛІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.10

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.10

Досліджено ряд організацій, присутніх на ринку товарів та послуг, які використовують штучний інтелект у сфері торгівлі. Визначено основні сфери застосування штучного інтелекту на підприємствах, які здійснюють свою діяльність на основі комерції. Обґрунтована необхідність використання диференційованих елементів багатофункціональних комп’ютерних систем у різних напрямках сфер комерції. Доведено, що найбільш результативними та ефективними у сфері торгівлі є: чат-боти, розумні термінали (POS), клієнтські внутрішні програми, комплаєнс контроль та «розумні» контракти.

 
Переглядів: 30

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Шостак, І.В., Груздо, І.В., Данова, М.О. & Бутенко, Ю.І. (2012). Системи штучного інтелекту: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Харків: НАКУ «ХАІ».
  2. Ломакін, Н.І. &, Самородова І.А. (2018). Цифрова економіка з штучним інтелектом. Advances In Science And Technology: Збірник статей по результатам IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Москва.
  3. Бутенко, Ю.І. (2018). Теоретічне підгрунтя трансформації термінів під час перекладу. Новітні інформаційні технології в освіті: матеріали міжвуз. наук. конф. 26-27 листоп. 2008. Харків: ХДАК.
  4. Кравчук, І.А. & Бисикало, О.В. (2011). Концептуальні алгоритми виокремлення морфем для реалізації інформаційної технології обробки природномовних текстів. Системи обробки інформації, 3(93), 7–9.