ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДСТАНЦІЇ

Я. Овсеп’ян
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації листопад 25, 2020
Ключові слова
  • релейний захист; трансформатори підстанцій; диференціальний захист; розподільчі мережі.
Як цитувати
Овсеп’ян, Я. (2020). РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДСТАНЦІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.11

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.11

Релейний захист здійснює автоматичну ліквідацію пошкоджень і ненормальних режимів в електричній частині енергосистеми, є важливішою автоматикою, яка забезпечує їх стійкий і надійний і захист. Релейний захист елементів розподільних мереж має відповідати вимогам [1], які висуваються до всіх пристроїв релейного захисту: селективність, надійність та чутливість, швидкодія. Для захисту знижувальних трансформаторів від пошкоджень та  ненормальних режимів, відповідно до [1], і на підставі розрахунку застосовуються наступні основні типи релейного захисту: поздовжній диференціальний захист; газовий захист; максимальний струмовий захист (з пуском або без пуску по напрузі); струмова відсічка без витримки часу; спеціальний струмовий захист нульової послідовності, встановлюється в нульовому проводі трансформатора зі схемою з’єднання Y/Y, Y/Δ; сигналізація однофазних замикань на землю в обмотці ВН або на живлячому кабелі трансформаторів, які працюють в мережах з ізольованою нейтраллю.

 
Переглядів: 17

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Шабад, М.А. (1981). Защита трансформаторов распределительных сетей. Ленинград: Энергоиздат.
  2. Файбисович, Д.Л. (ред.). (2005). Справочник по проектированию электрических сетей. Москва: НЦ ЭНАС.
  3. Міненерговугілля України. (2017). Правила улаштування електроустановок. Харків: Форт.