ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАМІНИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЯХ 110/35/10

я. Овсеп’ян
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації листопад 25, 2020
Ключові слова
  • підстанція, обладнання, капіталовкладення, вартість.
Як цитувати
Овсеп’ян, я. (2020). ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАМІНИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЯХ 110/35/10. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.12

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.12

Для забезпечення надійності та якості електропостачання, вимагає від енергокомпаній здійснювати реконструкцію підстанцій, в частині заміни електроустаткування. Це в значній мірі зумовлює вкладення великих капіталовкладення в об'єкт, що проектується. Надійність електропостачання забезпечується вибором якомога  найбільш підходящих електричних апаратів, кабельно-провідникової продукції у відповідності до електричних навантажень в нормальних і аварійних режимах. Спорудження електричних мереж пов'язане з великими матеріальними витратами. Тому при проектуванні повинен проводитися детальний аналіз економічності проектних рішень і режимів роботи всіх елементів систем електропостачання.

Переглядів: 34

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016. (2015). Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж. Київ: Міненерговугілля України.
  2. ГКД 340.000.002-97. (1997). Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі. Київ: Міненерго України.
  3. ПРОЗОРРО. Вилучено з https://prozorro.gov.ua/.
  4. Гусарова, Е.В. (2008). Экономическое обоснование эффективности проектных решений и внедрения новой техники на железнодорожном транспорте. Хабаровск: Центр дистанционного обучения.