ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Педагогічні науки

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Алла Клименко
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської ради Полтавської області
Про автора
Дата публікації листопад 27, 2020
Ключові слова
 • емоційний інтелект, емоції, мислення, педагогічна майстерність, навчання.
Як цитувати
Клименко, А. (2020). ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6130

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.30

У статті розглянуто різні аспекти тлумачення емоційного інтелекту в історії розвитку філософсько-психологічної думки; розкрито сутність емоційного інтелекту як складової педагогічної майстерності та успішного навчання; наведено приклади використання педагогічних технологій, що сприяють розвитку емоційного інтелекту учнів.

Переглядів: 155

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Савченко Ю.Ю. (2014). Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку. Освіта та розвиток обдарованої особистості, (12), 12-16.
 2. Колісник Л. О. (2013). Проблема емоційного інтелекту в історії розвитку філософсько-психологічної думки. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, (42), 82-90.
 3. Санько К. О. (2015). Феномен емоційного інтелекту в сучасній психології. Сучасна психологія: теорія і практика, (44-47). 27-28 березня, 2015, Київ, Україна.
 4. Костюк А. В. (2014). Емоційний інтелект та шляхи його розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету, (2), 85-89.
 5. Новак О.О. (2010). Шляхами розвитку емоційного інтелекту педагогічних працівників. Постметодика, (6), 41-47.
 6. Гондарева Г. В. (2013). Концепція розвитку емоційного інтелекту старшокласників у навчально-виховному процесі. Таврійський вісник освіти, (2), 260-264.
 7. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б. & Вахрушева Т. Ю. (2009). Педагогічна майстерність викладача. Харків: Видавництво Національного фармацевтичного університету.
 8. Петрова Н. Н. (2015). Сформованість професійного інтелекту як запорука успішної професійної діяльності майбутнього педагога. Професійна освіта, (2), 27-31.
 9. Калюжна Ю. І. (2010). Психологія взаємодії вчителя з учнями у педагогічному процесі. Постметодика, (6), 22-25.
 10. Чернявська А. (2012). Емоційний інтелект – запорука успішного навчання. Молодь і ринок, (12), 136-139.