ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Валентин Чернушевич
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 1, 2020
Ключові слова
  • нерухомість; об’єкт; оцінка; вартість; ціна; витрати; метод; дохід
Як цитувати
Чернушевич, В. (2020). МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6204

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.01

Розглядається сутність поняття нерухомості, теоретичні основи та методичні підходи її оцінки. визначена система основних взаємопов'язаних принципів реалізації процесу оцінки .Визначено недосконалість існуючої бази даних, та ефективність оціночних процедур, що використовуються при проведенні оцінки нерухомого майна в державі. Обґрунтовано методичні основи масової оцінки нерухомості в державі.

 
Переглядів: 15

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Дем’яненко І. І. (2008). Методичне забезпечення оцінки вартості підприємства. Вісник Хмельницького національного університету, (3), 203-211.
  2. Попов Є. В. (2002). Ринковий потенціал підприємства. Економіка, фінанси, (1), 556-559.
  3. Крупка Я. Д. (2000). Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів. Економічна думка, (1), 350-354.