ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КВАНТИТАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ

Анна-Віта-Анрієтта Гулевич
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
Про автора
Дата публікації грудень 1, 2020
Ключові слова
  • символіка чисел; паремія; ідіома; прислів’я; квантитативний компонент; число; числівник; семантика; семантична група.
Як цитувати
Гулевич, А.-В.-А. (2020). ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КВАНТИТАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.01

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.01

Компонентами англійських паремій часто стають квантитативні одиниці мови, зокрема числівники. У статті представлено результати системного аналізу англійських кількісних і порядкових числівників у складі паремійних одиниць, який дав змогу виокремити вісім основних семантичних груп англійських усталених виразів, зокрема ідіом та прислів’їв із квантитативним компонентом. Матеріалом для аналізу стали 145 англійських паремійних одиниць, вибраних із лексикографічних джерел.

 
Переглядів: 23

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Ключников С. Ю. (1996) Священная наука чисел. Москва. 1996. 192 с.
  2. Осипова, A. A. (2007) Особенности символического значения числа в русском, английском и французском языке. Вестник Московского государственного областного университета серия “Лингвистика” № 1. Москва: Издательство МГОУ, 2007. С. 40-53.
  3. Cooper J. S. (1978) An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols. New York. 208 p.
  4. The Oxford Dictionary of Idioms / ed. by J. Siefring. Oxford University Press, 2004. 352 p.
  5. The Oxford Dictionary of Proverbs / ed. by J. Speake. Oxford University Press, 2007. 625 p.
  6. Wright J. Idioms Organiser: organised by metaphor, topic and key word. New York. 1992. 583 p.