ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ

Сергій Абрамов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 1, 2020
Ключові слова
  • зшитий поліетилен; маслонаповнені кабелі; кабельна лінія; паперова ізоляція; XLPE.
Як цитувати
Абрамов, С. (2020). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6206

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.03

На зміну традиційним маслонаповненим кабелям і кабелям з паперовою просоченою ізоляцією, приходять кабельні лінії нового покоління – з ізоляцією зі «зшитого» поліетилену, що дозволяє істотно підвищити пропускну спроможність кабельних ліній і за рахунок цього збільшити надійність електропостачання споживачів. Нині в промислово розвинених країнах Європи і Америки практично 100% ринку силових кабелів займають кабелі з ізоляцією зі «зшитого» поліетилену.

 
Переглядів: 18

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ-2018). Вид. офіц. Харків: Форт, 2018. 458 с.
  2. ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010, 103 с.