ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ЗНАЧЕННЯ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛА У ВИСНОВКАХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ

Ольга Самойлова
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Про автора
Ярослав Береговець
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Про автора
Дата публікації грудень 2, 2020
Ключові слова
  • судова фотографія, фотографічні методи, фотознімок, ілюстративний матеріал, висновки судових експертиз.
Як цитувати
Самойлова, О., & Береговець, Я. (2020). ЗНАЧЕННЯ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛА У ВИСНОВКАХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6333

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.07

У статті розглянуті особливості оформлення ілюстративних матеріалів, які додаються до висновків судових експертів. Значення фотознімків для наочності висновків судових експертів. Висвітлені типові проблеми, які пов’язаних з оформленням ілюстративних матеріалів, як додатку до висновків судових експертів. Зроблені акценти на тому, що підлягає обов’язковому висвітленні у ілюстративному матеріалі. Доказове значення судової експерти зумовлено у великій мірі якістю ілюстративного матеріалу, який є невід’ємною частиною висновку експерта.

 
Переглядів: 11

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. (та ін.) (2016) Криміналістика. В.Ю. Шепітько (ред) Київ: Видавничий Дім «ІнЮре».
  2. Воронин В.В., Камелов А.В., Павличенко Г.В., Петров П.В., Раева А.С. (2018) СУДЕБНАЯ ЗАПЕЧАТЛЕВАЮЩАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФОТОГРАФИЯ. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет.
  3. Кримінальний процесуальний кодекс України. №4651-VI (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.