ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Оксана Гунько
Рівненський державний гуманітарний університет
Про автора
Інна Дейнега
Рівненський державний гуманітарний університет
Про автора
Дата публікації грудень 3, 2020
Ключові слова
 • підприємство; підприємництво; середовище підприємства; планування; бізнес-планування; бізнес-план.
Як цитувати
Гунько, О., & Дейнега, І. (2020). ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.02

Обґрунтовується доцільність здійснення бізнес-планування у сучасних умовах господарювання підприємств. Розглянуто історичний розвиток суті понять «планування», «бізнес-планування», «бізнес-план». Встановлено, що загалом планування розглядається або як досить точне передбачення того, як події будуть розвиватися в майбутньому, або як розробка гіпотетичних сценаріїв, один з яких буде обрано для слідування, або більш загально, як особливий прояв інтелектуальних здібностей людини. Досліджено, що більшість економістів, як теоретиків, так і практиків на даний час дотримується думки, що бізнес-план є не лише документом, що інформаційно підтримує початок підприємницької діяльності, а й застосовується у подальшому шляхом внесення необхідних змін, його адаптації до стану зовнішнього та внутрішнього середовищ, що динамічно розвиваються. Оцінено відмінності у підходах вітчизняної та закордонних наукових шкіл до визначення суті понять, що описують бізнес-планування. Встановлено, що спільним у таких підходах є те, що для забезпечення бізнес-планування необхідно зібрати усю сукупність внутрішньої та зовнішньої інформації про процеси, що відбуваються на підприємстві, ринку, державі. Визначено, що без системного підходу та комплексного врахування суті бізнес-планування неможливо розробити адекватні сценарії подальшого розвитку підприємств.

 
Переглядів: 66

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Alonso-Vazquez, M. (2018). Management and business plan. The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Tourism, Travel and Hospitality: Skills for Successful Ventures. 153-158
 2. Amaldas, K. H. (2020). Planning in management, definition, characteristics, importance and limitations. Вилучено з: https://www.slideshare.net/AMALDASKH/planning-in-managementdefinition-characteristics-importance-and-limitations
 3. Cheah, J., Amran, A., & Yahya, S. (2019). External oriented resources and social enterprises’ performance: the dominant mediating role of formal business planning. Journal of Cleaner Production. (236). 1-11
 4. Hayes, A., & Anderson, S. (2020) Business Plan. Investopedia Вилучено з: https://www.investopedia.com/terms/b/business-plan.asp
 5. Argenti, J. (2018). Practical corporate planning. Routledge. 450
 6. Денисенко, М. П., Шапошнікова, О. М., & Будякова, О. Ю., (2019). Сутність та роль інвестиційного бізнес-планування в сучасних умовах господарювання. Вчені записки Університету. (1.53). 46-50.
 7. Бунтова, А. (2018). Бізнес-процеси та результативність діяльності підприємств. Збірник тез доповідей ІІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 47-49.
 8. Пойта, І. О., & Бунтова, А. (2018). Людські активи як ключовий фактор успішного бізнес-планування розвитку підприємства. VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.» Вилучено з: http://eprints.zu.edu.ua/27067/1/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%90.%D0%AF_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.PDF
 9. Валінкевич. Н.В. (ред) (2019). Основи підприємництва: Підручник. Житомир: ЖДТУ
 10. Peter, F. D. (2020). Strategic planning. White paper Вилучено із http://www.ripose.com.au/ripose.org/PeterDruckerWhitePaper.pdf
 11. Earl, M., (1999). GIS and Information Strategies. Bringing Geographical Information Systems into Business. Hoboken: Wiley.
 12. Желюк, Т. Л. (1999) Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області) (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук). Організація управління, планування та регулювання економіки. Київ, Україна.
 13. Кузьмін О.Є. (ред.) (1996). Економіка та менеджмент: Навч. посібник. Львів: ДУЛП.
 14. Левицька, А. (2019). Планування стратегії підприємства. Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності в умовах глобалізації. 284-289.
 15. Mills, C. (1992). Changes and Challenges in Local Government. The Library in the Community. Australasian Public Libraries and Information Services, (5.1). 18-22.
 16. Mitchell, D. (2002). About Time. Environment and Planning (34), 1-5.
 17. Мосійчук, Ю. П. (2018). Організація і розробка бізнес-плану. Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку. 108-110.
 18. Мочерний С.В (ред.) (2000). Економічна енциклопедія: У трьох томах. Київ: Видавничий центр “Академія”.
 19. Needleman, T., (1998) Accounting Today. New York.
 20. Павлов, В. І. (1998). Основи підприємництва: терміни бізнесу. Луцьк: Надстир’я.
 21. Papageorgiou, G. (2019). Effective business planning for sustainable urban development: the case of active mobility. ECIE 2019. – 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (2 vols). 759-768.
 22. Розпутняк, М. (2019). Планування як функція менеджменту. Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності в умовах глобалізації. 446-450.
 23. Sahlman, W. A. (1997). How to write a great business plan. Harvard Business Review. (4). 98–109.
 24. Солдатенко, О. В. (1995). Планування в умовах ринкової економіки. Тези доповіді студентської наукової конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“. 198.
 25. George, R. T. & Stephen, G. F. (1994). Principles of management. Delhi: A.I.T.B.S. Publishers.
 26. Чорна, Л. Б. (1995). Стратегічне планування на підприємствах ринкового типу. Тези доповіді студентської наукової конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». 193.
 27. Міжнародні стандарти аудиту 300 (2020). Вилучено з: https://mof.gov.ua/storage/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf.