ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ

Євген Повзик
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Про автора
Дата публікації грудень 4, 2020
Ключові слова
  • угода, угода про примирення, судовий розгляд, провадження на підставі угод, примирення.
Як цитувати
Повзик, Є. (2020). ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6398

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.10

Автором проаналізовано актуальні питання здійснення кримінального провадження на підставі угоди про примирення, підстави та умови її укладення, суб’єктний склад учасників судового розгляду угоди про примирення та питання, які суд з’ясовує під час розгляду угоди.

 
Переглядів: 27

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 р. // ВССУ. Вилучено зhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12.
  2. Про доповнення до Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 р. № 223-1679/0/4-12: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. // ВССУ. Вилучено з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0223740-13.
  3. Узагальнення судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод від 22 січня 2014 р. Вилучено з http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.
  4. Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015. Вилучено з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15.
  5. Padilla v. Kentucky Историческое решение Верховного Суда США. Вилучено з http://www.usbusinesslawblog.com/?p=165.
  6. Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Харків від 03 лютого 2016 р. у провадженні № 1-кп/644/195/16. Вилучно з http://www.reyestr.court.gov.ua