ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Віталій Пушкарьов
Київський національний торговельно – економічний університет
Про автора
Дата публікації грудень 4, 2020
Ключові слова
  • економічний потенціал; підприємство; оцінка економічного потенціалу; ефективність; потенціал підприємства.
Як цитувати
Пушкарьов, В. (2020). ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6478

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.11

У статті розглядаються основні підходи до аналізу терміна "економічний потенціал підприємтсва". Досліджено також основні цілі та завдання, що лежать в основі оцінки економічного потенціалу організації, основні методи та інструменти її оцінки. У статті розглядаються основні підходи до аналізу терміна „економічний потенціал підприємства”. Також досліджуються основні цілі та завдання, що лежать в основі оцінки економічного потенціалу підприємства, основні методи та інструменти його оцінки. У загальних рисах потенціал розглядається як джерела, можливості, засоби, резерви, які можна використати, використати для досягнення мети. Щодо економіки в контексті соціально-економічних систем, до яких належить будь-яке підприємство, потенціал - це сукупність ресурсів. Сукупність ресурсів складається з матеріальних, трудових, фінансових, організаційних, інформаційних та інших видів ресурсів. Водночас наявність відповідних активів та необхідних джерел фінансування є основною характеристикою потенціалу підприємства, отже, перспективи подальшого розвитку підприємства, забезпечення стабільності фінансового стану, тобто економічного потенційні, залежать від джерел фінансування (власних, позикових) та цілей їх витрачання.

Переглядів: 35

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Vikhansky O. S. (2016), “Management”, Infra-M: Magistr, pp. 656.
  2. Druker P. F. (2017) “Classic Management Work”, М: Albina Publisher, pp. 218.
  3. Egorhin А. P. (2017), “Strategic management”, М: Infra-M, pp. 290.
  4. Zub А. Т. (2016), “Strategic Management”, A Textbook for Bachelors: М: Uright, pp. 375.
  5. Gunina I. A. (2015), “Methodological approach to studying the possibilities of developing the economic potential of an enterprise”, M: Albina Publisher, pp. 289.
  6. Litvak B.G. (2016), “Strategic Management”, A textbook for bachelors: М: Uright, pp. 507.
  7. Sosnenko L. S. (2016) “Comprehensive economic analysis of economic activities”, Second edition, pp. 344.
  8. Porter M. U. (2016), “Competitive advantage: how to achieve high results and ensure its sustainability”, М: Alpina Publisher, pp. 716.
  9. Reshetov K. U. (2016), “Development of methodology for ensuring the competitiveness of innovative entrepreneurship” М: Science and knowledge, pp. 284.