ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 110 КВ

Максим Гребеніченко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Володимир Баженов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 5, 2020
Ключові слова
  • метод впорядкованого виключення гілок; приведені затрати; крива економічних потенціалів; оптимальна конфігурація електричної мережі; потокорозподіл потужності.
Як цитувати
Гребеніченко, М., & Баженов, В. (2020). ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 110 КВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.03

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.03

При оптимізації розвитку електричних мереж енергосистем вибираються напруга й конфігурація мереж, встановлюється черговість спорудження об'єктів електромереж. Критерій оптимальності при оптимізації - це сума динамічних зведених витрат по всіх елементах мереж. При рішенні повинні бути враховані динаміка розвитку мереж енергосистем, вимоги до надійності і якості енергопостачання, обмеження по пропускній здатності ліній електропередачі й трансформаторних підстанцій.

 
Переглядів: 52

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Баженов, В.А. (1984). Модели оптимального развития энергосистем. Киев: КПИ.
  2. Остапчук, Ж.І., Кулик, В.В. & Тептя, В.В. (2008). Моделювання в задачах розвитку електричних систем. Вінниця: ВНТУ.