ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

ЯК ПОДОЛАТИ ДИТЯЧУ АГРЕСИВНІСТЬ?

Світлана Демянюк
Рівненський державний гуманітарний університет
Про автора
Дата публікації грудень 6, 2020
Ключові слова
  • здобувач другого рівня вищої освіти педагогічного факультету
Як цитувати
Демянюк, С. (2020). ЯК ПОДОЛАТИ ДИТЯЧУ АГРЕСИВНІСТЬ?. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6528

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.13

У статті представлено концептуальний підхід щодо вивчення агресії як феномена особистісного зростання в ранньому онтогенезі. Розкрито суть та специфіку агресивності в дошкільному дитинстві, зокрема визначено внутрішні та зовнішні чинники її виникнення як негативної якості особистості. Охарактеризовано зміст поняття «вміння дошкільника долати агресію», розроблено його типологію та сформульовано педагогічні умови ефективного виховання означеного вміння в дітей старшого дошкільного віку.

 
Переглядів: 14

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Казаннікова, О. В. (2013). Психологічний супровід агресивної. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 39(3), 8–10
  2. Румянцева, Т. Р. (1991). Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии. Вопросы психологии, (1), 30–34.
  3. Фурманов, А. И. (1996). Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. Минск: Ильин В. П.