ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тарас Онищенко
Київський національний торговельно – економічний університет
Про автора
Дата публікації грудень 6, 2020
Ключові слова
 • торгівля, конкуренція, стратегія, підприємство, розвиток.
Як цитувати
Онищенко, Т. (2020). РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6530

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.12

У статті розглянуто  існуючі напрацювання  щодо створення конкурентної стратегії для торговельного підприємства; переваги та недоліки окремих методів створення конкурентної стратегії для торговельного підприємства, а також розробка схеми основних елементів та етапів формування конкурентної стратегії для підприємства.

Переглядів: 16

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Ansoff, I. (2003). A new corporate strategy. St. Petersburg: Peter. 416 p.
 2. Aschaulov, V.V. (2013). Features of formation of marketing strategy of the enterprise in the conditions of competitive market. State and regions. Ser.: Economics and Entrepreneurship. № 1. 88-91 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_1_19
 3. Besedina, A.A. (2012). Competitive intelligence in the system of providing strategic development of the enterprise. Business Inform. № 10. p. 277-279. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_10_65
 4. Ivanov, Yu. B. & Ivanov, O. M. & Tishchenko, G. V. & Nazarova, etc (2006). Theoretical basis of competitive enterprise strategy. Kharkiv: Inzhek, 382 p.
 5. Kovtun, O.I. (2013). The imperative of an innovative strategy in the system of competitiveness management for domestic enterprises in the conditions of permanent crisis of the national economy. Economics. № 1. 86-101 p. Retrieved from: //nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2013_1_13
 6. Korolenko, Yu. M. (2013). Theoretical bases of formation of competitive strategy of the national economy. Economics. № 1. 86-101 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econkr_2013_1_73
 7. Kryvoruchko, O.S. (2013). Improvement of methodological approaches to the formation of competitive marketing strategies of commercial enterprises of consumer cooperation. Bulletin of the economy of transport and industry. №. 43. 197-203 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_43_42
 8. Lysychenko, Yu. O. (2013). Formation of strategic management system at the enterprise in competitive conditions environment. Management of development № 17. 73-75 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_29
 9. Orlovskaya, Y.V. & Duginets, G.V. & Aliyev, R.A. (2013). World experience of increasing the competitiveness of an enterprise on the basis of strategies Internationalization. Economic space. № 74. 42-52 p. Retrieved from: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_7
 10. Panchenko, O.V. & Murovan, L.V. (2014). The process of development and implementation of a competitive enterprise strategy. Technology and design. № 3. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_3_16
 11. Prishchepa, N.P. & Gaidamaka, O.M. (2012). Analysis and classification of competitive strategies of enterprises. Project management and production development. № 4. 88-94 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_4_15
 12. Rybalchenko, I.I. (2013) Problems of formation of competitive strategy at domestic enterprises. Management of development. № 17. 66-68 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_26
 13. Zimbalist, O.V. (2013). Formation of competitive enterprise strategy. Development management. № 13. 108-110 p. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_13_47