ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ВИЯВИ ПАСИВНОЇ АГРЕСІЇ У РОМАНІ «КРОЛИКУ, БІЖИ» ДЖОНА АПДАЙКА

Мирослава Блоха
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Л. Коцюк
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації грудень 6, 2020
Ключові слова
  • пасивна агресія, прихована агресія, агресивність, пасивно-агресивна поведінка
Як цитувати
Блоха, М., & Коцюк, Л. (2020). ВИЯВИ ПАСИВНОЇ АГРЕСІЇ У РОМАНІ «КРОЛИКУ, БІЖИ» ДЖОНА АПДАЙКА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6531

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.15

У статті було досліджено поняття пасивної агресії. Було описано та проаналізовано лінгвістичні вияви пасивної агресії у мовленні ключових літературних героїв роману «Кролику, біжи» Джона Апдайка.

 
Переглядів: 12

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Пастухова, Т. І. (2008). Проблеми дитячої агресивності та умови їх подолання. Проблеми сучасної психології. Вилучено з http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/download/163374/162330.
  2. Тараненко, К. В. (2019). Засоби вираження прихованої агресії в комунікації. Видавничий дім «Гельветика», 35–38.
  3. Lane, C. (2009). The Surprising History of Passive-Aggressive Personality Disorder. Theory & Psychology, 19(1), 55-70. doi:10.1177/0959354308101419.
  4. Updike J. Rabbit, (1960). Run. Fawcett Publications Inc.. Retrieved from https://www.rulit.me/books/rabbit-run-download-70448.html.