ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Історичні науки

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ТА ЕКОНОМІЧНА СФЕРИ ЖИТТЯ ВОЯКІВ ТРЕТЬОГО ГАЙДАМАЦЬКОГО ПОЛКУ В 1918 РОЦІ (ЗА МЕМУАРАМИ ВОЛОДИМИРА СІКЕВИЧА)

Олександр Громік
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Андрій Пижик
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації грудень 6, 2020
Ключові слова
  • Третій гайдамацький полк; Володимир Сікевич; повсякдення; свято; дозвілля
Як цитувати
Громік, О., & Пижик, А. (2020). СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ТА ЕКОНОМІЧНА СФЕРИ ЖИТТЯ ВОЯКІВ ТРЕТЬОГО ГАЙДАМАЦЬКОГО ПОЛКУ В 1918 РОЦІ (ЗА МЕМУАРАМИ ВОЛОДИМИРА СІКЕВИЧА). ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.04

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.04

У статті на підставі відомостей, поданих у мемуарах В.Сікевича, висвітлено різні аспекти повсякденного життя вояків Третього гайдамацького полку, відносини між ними, виявлено їхні ментальні риси, а також досліджене святкове дозвілля і церемоніальна культура полку.

 
Переглядів: 44

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Каліберда, Ю. Ю. (2013). Гайдамацькі формування у боротьбі за українську державність (1917–1921 рр.). Воєнна історія, (1), 75-88.
  2. Литвин, С. & Каліберда, Ю. (2013). Гордієнківський кінний полк на захисті Української революції (1917–1920 рр.). Воєнна історія, (2), 59-68.
  3. Тютенко, Р. В. (2013.) Гайдамацький кіш Слобідської України (грудень 1917 р. – грудень 1919 р.). Український визвольний рух : науковий збірник, (18), 59-84
  4. Тинченко, Я. Ю. (2010). Новітні Запорожці: війська Центральної Ради, березень 1917 – квітень 1918. Київ: Темпора.
  5. Ковальчук, М. А. (2017). Українські військові частини в Одесі за Центральної Ради: формування, організація, бойовий шлях. Український історичний журнал, (3), 46-66.
  6. Сікевич, В. (1945). Сторінки із записної книжки. (Т. 3). Вінніпег: Новий шлях.
  7. Сікевич, В. (1947). Сторінки із записної книжки. (Т. 5). Едмонтон: Alberta Printing Company.
  8. Сікевич, В. (1949). Сторінки із записної книжки. (Т. 6). Едмонтон: Alberta Printing Company.
  9. Сікевич, В. (1951). Сторінки із записної книжки. (Т. 7). Едмонтон: Alberta Printing Company.