ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

Олена Богомолова
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
  • касові операції; грошові кошти; розрахункові операції; каса, первинні документи; облікові регістри; звітні документи; розкрадання грошових коштів; міра відповідальності
Як цитувати
Богомолова, О. (2020). ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6657

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.18

В цій статті розглянуто особливості проведення судово-економічної експертизи операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку, визначено її мету, умови проведення, визначено канали надходження грошових коштів, об’єкти дослідження які надаються експерту на дослідження. Визначені види зловживань у операціях з готівковими коштами та найпоширеніші економічні злочини при виявленні лишків та нестач в касі готівкових коштів. наведено шляхи вирішення існуючих проблем судово-економічної експертизи операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в банку.

 
Переглядів: 35

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Глібко В.М. & Бущан О.П. (2013) Судова бухгалтерія. Харків: Право.
  2. Гуцаленко Л.В., Михальчишина Л.Г., Сидорчук В.М. & Пентюк І.К. (2011) Судово-бухгалтерська експертиза. Київ: Центр учбової літератури.
  3. Свєтлова Н.М. (2015) Розкрадання та зловживання грошовими коштами на підприємствах. Вісник інженерної академії України, (2), 292-296.