ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

КОМПОЗИТНІ ОПОРИ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Костянтин Карталапов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Володимир Чижевський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
  • композитні опори, повітряні лінії електропередачі, модернізація, переваги монтажу, екологічність
Як цитувати
Карталапов, К., & Чижевський, В. (2020). КОМПОЗИТНІ ОПОРИ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.09

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.09

У статті розглянуто доцільність використання композитних опор під час заміни повітряних лійній електропередачі, проаналізовано актуальність застосування вказаних технологій. Обгрунтовано переваги композитних опор повітряних лійній електропередачі для будівництва, модернізації та проведення аварійно-відновлювальних робіт перед традиційними дерев’яними та металевими опорами.

 
Переглядів: 32

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бочаров, Ю.Н. & Жук, В.В. (2012). Композитные опоры. Перспективы применения для ВЛ 110-750 кВ. Новости Электротехники, 1(73). 22-25.
  2. Прядко, Ю. Н. & Прядко, Н. В. (2016). Модифицированные композитные опоры воздушных линий электропередачи. Електромережеві конструкції, (3), 37-42.
  3. Стороженко, Л.І., Семко, О.В. & Пенц, В.Ф. (2005). Сталезалізобетонні конструкції. Полтава: ПолНТУ.
  4. Стороженко, Л.И. (1978). Трубобетонные конструкции. Київ: Будівельник.
  5. Зайченко, Н.М., Губарь, В.Н. & Белый, Е.А. (2011). Тонкозернистая сухая бетонная смесь наливного типа с комбинированным органо-минеральным модификатором на основе отходов промышленности. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури, 1(85), 63–72.
  6. Зайченко, Н.М. & Лахтарина, С.В. (2011). Самоуплотняющиеся бетоны, дисперсноармированные полимерными волокнами. Зб. наук. праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», (22), 63–70.