ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

МУФТИ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ УСАДКИ

Богдан Гречанюк
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
  • муфта; усадка; кабель; прокладання; монтаж; жила
Як цитувати
Гречанюк, Б. (2020). МУФТИ ГАРЯЧОЇ ТА ХОЛОДНОЇ УСАДКИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6664

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.25

Сьогодні електроенергетика не може існувати без використання кабельних муфт. Які поділяються на муфти гарячої та холодної усадки, які в свою чергу поділяються на з’єднувальні та кінцеві. Муфти необхідні для з’єднання кабелю при прокладці його на відносно великі відстані. До таких муфт висуваються досить високі вимоги, а отже прогрес не стоїть на місці та технології постійно удосконалюються. Однією з нових технологій є муфта холодної усадки. Така технологія була винайдена компанією родом із Сполучених Штатів Америки – «3М». Але муфти гарячої і холодної усадки мають свої недоліки і переваги, які ми і розглянемо далі.

 
Переглядів: 18

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Мікульонок, І.О. (2020). Технологічні основи перероблення полімерних матеріалів. (2-ге вид.). Київ: КПІ ім.Ігоря Сікорського.
  2. Хаверкамп, В.Л., Хей, С.А., Вілк, М. & Маркелов, І.А. Cистема перехідних муфт Raychem на напругу до 35 кВ. Вилучено із https://www.volta-a.com.ua/articles/traj (08.12.2020).
  3. Холодная усадка и термоусадка: специфические особенности двух технологий. (2020). Москва: ЗАО «3М Россия».