ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ: ЗМІСТ, МЕТОДИ ТА ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БАНКУ

Аліна Клименко
Університет державної фіскальної служби України
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
  • фінансовий аналіз, фінансовий стан, банківська установа, фінансовий результат, контролінг
Як цитувати
Клименко, А. (2020). ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ: ЗМІСТ, МЕТОДИ ТА ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БАНКУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6694

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.27

Розвиток економіки ринків потребує зростання ефективності управління банківською діяльністю від українських банків.  Для виконання даної задачі головна роль належить аналізу банківської діяльності. Саме завдяки йому розробляється стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, контролюється їхнє виконанням, відбувається оцінка результатів діяльності банку в цілому, а також  його окремих підрозділів.

Переглядів: 17

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Лачкова В.М., Лачкова Л.І., Шевчук І.Л. (2017). Фінансовий менеджент у банку: навч. посібник.
  2. Школьник І.О (2016). Фінансовий аналіз: навч. посіб. / За заг. Ред.. – К. : «Центр учбової літератури»
  3. Гушко С. В. (2011). Фінансовий аналіз: навч. посіб. -Кривий Ріг.
  4. М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон (2016). Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Тернопіль:, ТНЕУ
  5. Бурковська А.В., Кушнарьова А.А. (2017). Аналіз фінансових результатів діяльності банківської системи України. Наукові праці. Економіка.
  6. Крухмаль О. В.(2014). Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку. Вісник УАБС.