ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ

Юлія Присяжна
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Про автора
Л. Перович
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
  • державне управління, земельні відносини, збалансоване землекористування, сталий розвиток, механізми управління, земельні відносини
Як цитувати
Присяжна, Ю., & Перович, Л. (2020). МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.10

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.10

У статті визначено сутність і структуру механізмів державного управління земельними відносинами; встановлено пріоритетні напрями розвитку земельних відносин на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів землекористування в Україні; запропоновано стимули до збалансованого використання та охорони земель в Україні.

 
Переглядів: 25

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Мартин, А.Г. & Євсюков, Т.О. (2009). Стан земельних відносин як стримуючий фактор розвитку продуктивних сил України. Матеріали між нар. Наук. Конф., м. Київ, 20 березня 2009 р. (Ч. 3, с. 289-292). Київ: Вид-во РВПС України НАН України,
  2. Новаковський, Л.Я. & Шквир, М.І. (2006). Регіональна земельна політика. Київ: Урожай.
  3. Ібатуллін, Ш.І., Степенко, О.В. & Сакаль, О.В. (2012). Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку. Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
  4. Будзяк, В.М. (2008). Формування ринку землі сільськогосподарського призначення. Економіка АПК, (8), 118-122.
  5. Данилишин, Б.М. (ред.). (2006). Природно – ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформації. Київ: ЗАТ «Нічлава».