ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК ТИСКУ

Ігор Строков
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Вячеслав Чадюк
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
  • оптоелектроніка; волоконно-оптичний; ємнісний сенсор тиску; датчик тиску
Як цитувати
Строков, І., & Чадюк, В. (2020). ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ДАТЧИК ТИСКУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.30

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.30

У роботі проведено детальний опис волоконно-оптичних датчиків фізичних величин. Представлені елементи, що найчастіше використовуються в датчиках тиску. Проаналізована перспективність використання обраного сенсора у сферах діяльності з урахуванням особливостей та переваг данного типу датчиків тиску.

 
Переглядів: 22

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Варжель, С. В. (2015). Волоконні бреговські гратки. СПб.: Університет ІТМО.
  2. Окоси, Т. та ін. (1990). Волоконно-оптичні датчики. Львів: Енергоатомвидавн. Ленінгр. відділення.
  3. Праці Міжнародного сімпозіуму «Надійність і якість» (Т. 2). (2015). Пенза: ПГУ.