ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ ВУГЛЕЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Владислав Пеккоєв
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 10, 2020
Ключові слова
  • вуглецевий податок, енергоефективність, модель загальної рівноваги для України, надходження від податку, ВВП, доходи домогосподарств
Як цитувати
Пеккоєв, В. (2020). ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ ВУГЛЕЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.12

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.12

У статті було використано модель загальної рівноваги для України з метою оцінити економічні наслідки від зміни ставок податку на СО2 та за різних умов використання надходжень від даного податку в Україні. Описано вихідні припущення та структуру моделі загальної рівноваги для України. Результати моделювання показують, що найкращим варіантом для використання надходжень від податку на СО2 є інвестування у промисловість з метою покращення енергоефективності технологій. Використання надходжень як компенсація домогосподарствам за підняття цін на товари та послуги – це лише короткострокова опція, так само як і перерозподіл надходжень на користь держави. Щодо ціни на СО2 (ставки податку), то показано, що за податкової ставки понад 75 євро за тону СО2-еквіваленту економіка України зазнає значного падіння. Найкращим для України є поступове підняття ставки податку до рівня європейського у 2040-2050 році.

 
Переглядів: 27

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Податковий кодекс України. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20110101#Text
  2. Чепелєв, М.Г. (2015) «Моделювання та оцінка економічних наслідків субсидіювання побутових споживачів енергетичних ресурсів». Вилучено з http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/Diss_Chepeliev_4.pdf
  3. Paltsev, S. (2004) Moving from Static to Dynamic General Equilibrium Economic Models (Notes for a beginner in MPSGE). Вилучено з http://web.mit.edu/paltsev/www/docs/move04.html
  4. The Applied Dynamic Analysis of the Global Economy (RTI ADAGE™) Model (2013): U.S. Regional Module Final Release. Вилучено з https://www.rti.org/publication/applied-dynamic-analysis-global-economy-rti-adage-model-2013/fulltext.pdf